Sök efter ett yrke.

10 yrken

Vaktmästare

Vaktmästare arbetar med service, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Vanliga arbetsplatser är kontor, skolor, förskolor, sjukhus och idrottsanläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Vaktmästaren behöver ha förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer med människor inom olika verksamheter.
Bild på en vaktmästare.

Ventilationsmontör

Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker arbetar med att skapa ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Ventilationsplåtslagare/montörer tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Ventilationstekniker injusterar, driftsätter och underhåller systemen.

IN Verktygsmakare

Som verktygsmakare tillverkar man formverktyg för plast- eller metallprodukter samt klipp- och bockverktyg. Verktygen används för serieframställning av detaljer inom industrin. Verktygsmakare arbetar inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning. Utgångsmaterialet är ofta specialstål men kan också bestå av olika kompositer. Ett färdigt verktyg kan väga från några kilo till flera ton.
Bänkarbete

Veterinär

Veterinärer arbetar främst med förebyggande djurhälsovård och behandling av sjuka djur. De arbetar med lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur. Många veterinärer är specialiserade på ett eller flera djurslag. Veterinärer arbetar också med livsmedelshygien, forskning, rådgivning och utveckling. En del har administrativa uppgifter på myndigheter.
Undersökning av hund i munnen

Vindkrafttekniker

Vindkrafttekniker arbetar med drift-, service- och underhållsarbete av vindkraftsanläggningar. En vindkrafttekniker har ofta ansvar för fem vindkraftverk och det är vanligt att jobba i team. Arbetet kräver god fysik och smidighet då man arbetar på höga höjder och i trånga utrymmen. Som vindkrafttekniker får man vara beredd på att arbeta i olika väderförhållanden. Arbetet innebär mycket egen planering.

Visual merchandiser

En visual merchandiser bygger upp miljöer och visar varor på ett säljande och tilltalande sätt i butiker. Kunskap och känsla för trender, försäljning, färg och form är viktiga egenskaper för yrket.

VF VS-montör och industrirörmontör

VS-montörer arbetar med installation, service och underhåll av rör och annan utrustning för värme och sanitet i alla typer av fastigheter. Det kan vara i bostäder, kontor och på sjukhus. Industrirörmontörer arbetar med installation, service och underhåll av processledningar i industrifastigheter. Industrirörmontörer arbetar med grövre rör som kräver mycket svetsning.
Kvinna bär kopparrör över byggarbetsplats

BF Väktare och ordningsvakter

Väktarens arbetsuppgifter är att förebygga och förhindra brott och olyckor. Väktare behövs i allt ifrån butiker till torg eller för att skydda personer och särskilda skyddsobjekt. Efter den grundläggande väktarutbildningen kan man specialisera sig mot exempelvis personskydd eller värdetransport.
Bild på ordningsvakter.

Vårdadministratör

Vårdadministratörer arbetar inom sjukvården med att skriva patientjournaler eller i receptionen. Att vara noggrann och ha intresse för språk och människor är viktigt för vårdadministratören.

Vårdbiträde

Vårdbiträden arbetar inom vård- och omsorgsbranschen och arbetet fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Vårdbiträden har oftast erfarenhet inom vård och omsorg, men saknar yrkesutbildning inom området. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
Bild på ett vårdbiträde som talar med en brukare vid ett matbord.