Sök efter ett yrke.

Åtta yrken

Underhållstekniker

Underhållstekniker utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri eller en kommunal värmeanläggning. Det kan innebära att utföra förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Omsorgsassistent med en pensionär

Undersköterska inom vårdavdelning och mottagning

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Undersköterskans arbete handlar ofta om att vara stöttande vid svåra besked och situationer.
Bild på en undersköterska och en patient.

BA Undertaksmontör

Undertaksmontörer arbetar med att montera alla tänkbara former av undertak. Det innebär en mängd olika dekorativa, kylande och värme- och ljudisolerande takmaterial inomhus. Det är vanligt att ingå i mindre arbetslag. Undertaksmontörer kommer in sent i byggprocessen.

Underwriter

De flesta av oss har en eller flera försäkringar. Om huset brinner ner är det en katastrof om vi inte är försäkrade, likaså om bilen blir stulen. Men även för försäkringsbolagen skulle katastrofer kunna inträffa om de inte delade på den risk de tar när de försäkrar något som kan förorsaka omfattande och dyra skador.

Universitets- och högskolelärare

Adjunkt, lektor och professor är några titlar universitets- och högskolelärare kan ha. Gemensamt för alla är att forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället är tätt sammanlänkat i arbetsuppgifterna.
Bild på en universitets- och högskolelärare.

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer arbetar med att se till att allt ska fungera när en utbildning ska genomföras. Att kunna ha många bollar i luften är en viktig del i arbetet eftersom det är detaljerna som ger helheten. Allt ska vara noga förberett för att det ska fungera i praktiken. Arbetet sker ofta i samarbete med andra, exempelvis lärare och studierektorer.
Större bild på utbildningsadministratör  480p

Utredare/Kvalificerad handläggare

En utredare har flera roller. Vanligast är att de arbetar med att analysera fakta, ta fram förslag, planera, följa upp och granska. De kan också ge råd och upplysningar till allmänheten och till de som arbetar praktiskt i verksamheten. En utredare behöver vara bra på att analysera och att kommunicera, både muntligt och skriftligt.

 
Controller i arbete