Sök efter ett yrke.

43 yrken

Saneringsarbetare

Saneringsarbetare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp. Det finns många olika inriktningar inom yrket. Till exempel kan man jobba med att rengöra industrier, sanera kärnkraftverk från strålning eller bekämpa skadedjur. God fysik krävs för vissa typer av saneringsarbeten, en del tunga lyft förekommer. Saneringsarbetare behöver också kommunicera med kunder och vara serviceinriktad.
Saneringsarbetare i skyddsutrustning

Scenograf

Scenografen formger scenmiljöer för teater, film och TV. Scenografen har det övergripande ansvaret för den visuella utformningen av produktionen. En stor del av den scenografiska planeringen görs i samarbete med regissören. I arbetet ingår att göra modellbyggen och ritningar för scenmiljöer, rekvisita och dekor. Scenografen är arbetsledare för hantverkare i verkstäder och ateljéer.

RL Servitör/Servitris

Servitörer arbetar med att ta emot beställningar och servera mat och dryck på restauranger. Att kunna ge gästerna råd kring maten på menyn och drycker som passar till är en del av jobbet. Att ge gästerna bra service är mycket viktigt, servitören är restaurangens ansikte utåt och nöjda gäster är arbetets mål.
Servitris bär på en blicka

Signaltekniker

Signaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Arbetet sker till stor del utomhus och i arbetslag. Att vara flexibel, stresstålig och kunna lösa olika problem som uppstår är viktiga förmågor för signaltekniker.

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Arbetet sker i nära samarbete med läkare, specialutbildade sjuksköterskor och medicintekniker.

Sjuksköterska inom äldrevård

Sjuksköterskor inom äldrevård ansvarar för omvårdnaden av äldre människor på bland annat geriatriska vårdavdelningar, vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården. De behandlar personer som har drabbats av åldersrelaterade sjukdomar. I arbetet ingår att bedöma, behandla, lindra och ibland bota symtom. Stöd till anhöriga och handledning av omvårdnadspersonalen ingår i arbetet.
Geriatriksjuksköterska med patient.

Sjuksköterskeyrken

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Det innebär att sjuksköterskan ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskan leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.
Bild på en sjuksköterska som står i ett medicinrum.

Sjö- och flygräddningsledare

Sjö- och flygräddningsledare samordnar och leder sjö- och flygräddningsinsatser. Arbetsplatsen finns vid Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral i Göteborg. Där ansvarar man för räddning och efterforskning av nödställda utmed hela den svenska kusten och hela det svenska luftrummet samt Vänern, Vättern och Mälaren.

Sjöfartsyrken

I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss för sjömän, men ombord på fartyg arbetar flera olika yrkesgrupper tätt tillsammans. Fartygsbefäl har ansvar för besättning, last och passagerare. De är arbetsledare och ser till att fartyget förs fram och navigeras på ett säkert sätt. Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk utrustning på fartyget. Matroser arbetar med underhållet av fartyget och med lastning och lossning av lasten.
Detaljbild från en kommandebrygga

Skadereglerare

Skadereglerare möter människor som drabbats av en förlust eller olycka av något slag. Det kan vara deras hus som brunnit upp, deras bilradio som blivit stulen eller en kär anhörig som avlidit. Alla behöver skadereglerarens hjälp och service för att få sin skada utredd och ersatt enligt försäkringsvillkoren.
Försäkringstjänsteman granskar ett skadat föremål