Sök efter ett yrke.

11 yrken

HA Receptionist

Receptionisten är oftast den första person man kommer i kontakt med på ett företag. Arbetet kräver att man har lätt för att bemöta okända människor och tycker om att ge god service.
Bild på en receptionist.

Redovisningsekonom

Ekonomi är en central del i varje företag eller organisation och redovisningsekonomen får därmed en viktig roll. Som redovisningsekonom varierar uppgifterna, men arbetet kräver en helhetssyn inom ekonomi. För att trivas i rollen som redovisningsekonom behöver du ha ett sinne för siffror, vara noggrann och ansvarsfull.

Regissör

Regissörer är kreativa konstnärer och arbetsledare. Att lyfta fram andras kreativitet är en stor del av arbetet. Regissörer behöver ha förmåga att kommunicera idéer och visioner till medarbetarna i en produktion. Samarbete med flera yrkesgrupper är grundläggande inom yrket.

Rekryterare

Att ta fram lämpliga kandidater med rätt kompetens till lediga tjänster är rekryterarens huvuduppgift. För att lyckas behöver man kunna jobba strukturerat och samtidigt vara flexibel. Att möta uppdragsgivarens behov är viktigt oavsett om det är en extern kund eller om det är en intern chef på en avdelning som ska rekrytera.

 

Renhållningsarbetare

Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på olika sätt. Det kan exempelvis vara sophämtning med sopbil, transporter av miljöfarligt avfall eller slamsugning. Renhållningsarbetare kan också arbeta på återvinningscentraler.
Två renhållningsarbetare vid sin bil

Reseledare

Som reseledare hjälper du turister och besökare att få en lyckad semester, antingen i Sverige eller utomlands. Man möter hela tiden många och nya kunder. Om man arbetar utomlands är arbetsförhållandena andra än i Sverige och man måste kunna anpassa sig till andra miljöer och seder.

FT Reservdelsspecialist

Intresse för bilar, service och försäljning är en bra grund för att bli reservdelsspecialist. Med hjälp av datorn söker man fram de rätta reservdelarna och säljer dem till kunderna. På en bilverkstad förser reservdelsförsäljaren mekanikerna med reservdelar. God servicekänsla och kundfokus är viktiga förmågor för att lyckas i detta arbete.

HT Resesäljare

Resesäljare hjälper kunder att finna goda lösningar för deras resa. Att hjälpa kunden att hitta en passande resa, oavsett om det är en privatresa eller en affärsresa, är resesäljarens uppgift. Resesäljare behöver kunna förstå kunden och hitta det där lilla extra som gör att kunden blir nöjd. Servicekänsla samt goda kunskaper om bokningssystem och resmål är grundläggande inom yrket.
Bild på en resesäljare i butik som visar en katalog för en kund.

Revisor

En revisor kommer i kontakt med alla slags företag - från små kvartersbutiker till stora internationella företag. Utöver att granska siffror innebär revisorns uppdrag att granska hur verksamheten styrs och förvaltas. Under vissa perioder ska många årsredovisningar granskas, och däremellan kan revisorn få andra mer rådgivande uppdrag.
Bild på en revisor som pekar på en skärm inför en kund.

Ridlärare och ridtränare

En ridlärare lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper och hur den reagerar i olika situationer.
Bild på en ridlärare och en ryttare.

Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterskan arbetar både med människor och teknik. Undersökningar och behandlingar med högteknologisk medicinteknisk utrustning kombineras med omvårdnad av patienterna. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt. I arbetet finns ett stort inslag av avancerad datateknik.
Bild på en röntgensjuksköterska som tittar på en röntgenbild.