Sök efter ett yrke.

20 yrken

NB Parkarbetare och trädgårdsanläggare

Parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar med att sköta och anlägga utemiljöer såsom parker eller lekplatser. Arbetet handlar om att skapa vacka miljöer för människor att vistas i. Arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna. Under sommaren planterar man och sköter växter och gräsmattor, under vintern röjer man snö och sköter underhåll. Till hjälp har man traktorer eller andra maskiner.
En parkarbetare vattnar.

Parkeringsvakt

Parkeringsvakter bidrar till att trafiken fungerar smidigt och minskar risker för olyckor genom att kontrollera at bilar inte parkeras på fel ställen. Det görs genom att kontrollera att bilar inte parkeras på fel ställen. Som parkeringsvakt kommer man i kontakt med många människor. Det är viktigt att man är bra på att kommunicera och kan bemöta människor på ett bra sätt. Det här är ett jobb där man får vara mycket utomhus.
Bild på en parkeringsvakt som lappar en bil.

Personalspecialist

Personalspecialisten är arbetsgivarens stöd i personalfrågor. Det kan vara vid rekrytering, kompetensutveckling för personalen eller löneförhandlingar. Personalspecialisten arbetar med ett område eller en specifik fråga och hittar lösningar. Att tolka exempelvis arbetsrättsliga regler är en vanlig arbetsuppgift. Personalspecialisten samarbetar ofta och behöver därför ha en god kommunikativ förmåga.
Bild på en personalspecialist sittandes vid ett skrivbord.

FT Personbilsmekaniker

Personbilsmekaniker gör felsökningar och utför service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. Arbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakter ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir alltmer elektronik och mindre mekanik för personbilsmekanikern att hantera.
Motordetalj och hand

BF Personlig assistent

Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Den personliga assistenten underlättar vardagen för individen man arbetar med på olika sätt. Det kan till exempel vara att hjälpa till i hemmet, möjliggöra en aktiv fritid eller att sköta sitt arbete.
Personliga assistenten och brukaren

Pilot

Piloter navigerar och styr flygplan. Att vara pilot innebär mycket mer än att flyga. I arbetet ingår både förarbete och efterarbete utöver själva flygtiden. Yrket passar den som har bra simultanförmåga, tycker om att samarbeta med andra och sätter säkerheten främst under flygningen.
Bild på en pilot.

Pizzabagare

Pizzabagare bakar pizzor efter beställningar. Tempot kan vara högt, men arbetet består till stor del också av förberedelser av råvarorna som man använder. Det kan ofta ingå tillagning av annan mat. Ibland tar pizzabagare även upp beställningar och tar betalt, det är viktigt att kunder bemöts på ett bra sätt. Pizzabagare som är egna företagare sköter också inköp, marknadsföring, personal, budget och redovisning.
Närbild på en pizzabagare som lägger på fyllning på en pizza.

Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekter tar fram fysiska planer för hur hela kommuner, stadsdelar, kvarter och fastigheter ska användas. Utifrån olika förutsättningar, behov och krav utformar planeringsarkitekter planer som skapar en bra helhet, bland annat ur ett funktionellt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Bild på en planeringsarkitekt som skissar.

BA Plattsättare

Plattsättare arbetar med att montera kakel, klinker, mosaik och konstbetongplattor på väggar och golv. De arbetar framförallt med renoveringar, men också med nyproduktion av bostäder och lokaler. En viktig del av arbetet handlar om att göra ett noggrant underarbete för ett hållbart resultat, till exempel att lägga tätskikt (fuktisolering) på golv och väggar.

Polis

Polisens uppgift i samhället är att skapa trygghet och ordning och att minska och bekämpa brottslighet. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att närvara vid demonstrationer, utreda stölder, göra trafikkontroller eller hantera våldsamma familjesituationer. Det är bra att vara empatisk, att ha självinsikt och att ha förmåga att kommunicera med människor man möter.
Två poliser pratar med kvinna