Sök efter ett yrke.

Fem yrken

Officersyrken

Officerare är militära ledare och har ett ansvarsfullt arbete. I yrkesrollen ingår att vara både utbildare, fackman och ett föredöme för sitt förband och anställda. Officersyrket kräver en helhetssyn och förmåga att hantera taktiska frågor. Officerens ledaregenskaper är mycket viktiga och därför övar man ständigt för att kunna leda grupper under insatser i Sverige eller utomlands. En officer är taktiskt inriktad jämfört med specialistofficer, som är mer operativt inriktad.
Officer under ordergivning i en grupp militärer

Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterskan förbereder patienten och säkerställer operationssalen inför en operation eller kirurgisk undersökning. Man ser till att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar. Operationssjuksköterskan ansvarar även för aseptik och sterilitet, att assistera kirurgen och kontrollera patientens hälsa. Noggrannhet är ytterst viktigt för att undvika komplikationer.
Sjuksköterska assisterar vid operation

Optiker

Optikern är specialist på ögat och synen. Optikern utför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel efter kundens behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar optikern kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs. Kommunikativ förmåga och servicekänsla är viktigt i arbetet.
Optiker gör en synundersökning

Ordersamordnare

En ordersamordnare planerar och kontrollerar ett företags inkommande och utgående order. Att rätt beställning levereras till rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv försäljning och kundservice. Därför måste en ordersamordnare vara strukturerad och ha en helhetssyn på processen, från inkommande order till levererad produkt samt uppföljningar med kund.

Ortopedingenjör och Ortopedtekniker

Ortopedingenjörer och ortopedtekniker använder sina tekniska och biomekaniska kunskaper för att hjälpa människor med funktionsnedsättningar. De konstruerar och tillverkar hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och ersätter eller stödjer någon kroppsdel. Det är till stor del ett praktiskt arbete och innebär många kontakter med människor.
Ortoped tillverkar en protes