Sök efter ett yrke.

27 yrken

Makeup-artist

Makeup-artister arbetar med att sminka människor och sälja makeup produkter. De arbetar inom butik, modellagenturer, agenturer för makeupmärken, film, TV och teatrar. Det är vanligt att ha kompletterande kunskaper inom andra områden.

HA Marknadsassistent

Marknadsassistenten är nyckelpersonen vid kontakt mellan företag när avtalen har skapats. Arbetet är omväxlande och marknadsassistenten hanterar oftast många uppgifter samtidigt. Arbetsuppgifterna inkluderar att samla och sprida information, men även att planera för möten och registrera kunder. För detta arbete är det viktigt att vara rik på idéer och att kunna uttrycka sig i både tal och skrift.
Bild på en marknadsassistent i ett möte med andra människor.

HA Marknadsförare

Marknadsföraren får uppdrag från företag och organisationer att välja en idé och skapa en marknadsplan. Denna plan görs för att marknadsföra produkter och tjänster från dessa uppdragsgivare. Marknadsföring har som mål att öka försäljningen eller stärka varumärken. I andra fall är målet att marknadsföra en idé, eller ett beteende i form av ett tillvägagångssätt.
Marknadsförare läser på en broschyr

NB Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare inom lantbruket arbetar ute på fält och åkrar med jordbearbetning som plöjning och harvning eller med sådd och skörd. Moderna jordbruksmaskiner är tekniskt avancerade och som maskinförare måste man både kunna hantera tekniken och ha goda kunskaper om växtodling.

Maskinmontör

Maskinmontörer monterar maskiner och maskinanläggningar. De sätter samman detaljer till olika enheter, exempelvis verktygsmaskiner, förpackningsmaskiner, pappersmaskiner, energiprocesser, ställverk, kompressorer, gruvmaskiner eller andra enheter som ingår i produktionslinor. Ritningsläsning är en stor del av monteringsarbetet.

Maskinoperatör inom gummi- och plastindustrin

Maskinoperatörer inom gummi- och plastindustrin arbetar med att sköta och övervaka olika maskiner som tillverkar produkter av gummi eller plast. Det kan till exempel vara däck, hushållsartiklar eller komponenter till industrin, bland annat till fordonsindustrin. Ofta ingår det i arbetet att kontrollera tillflödet av material i maskinen, åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs.

Maskinoperatör inom kemisk industri

Maskinoperatörer inom kemisk industri arbetar med att sköta och övervaka maskiner som bearbetar kemikalier eller andra ämnen för tillverkning av olika produkter. De kan till exempel vara tillverkning av färg, läkemedel, rengöringsmedel med mera.

Maskinoperatör inom livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är produktionen till stora delar automatiserad. Det gäller vid bryggerier, kvarnar, mejerier och vid tillverkning av choklad och konfektyr. Det mesta av arbetet sker med hjälp av maskiner och robotar, men det finns även arbetsmoment som utförs för hand.

Maskinoperatör inom metallindustrin

Maskinoperatörer arbetar inom olika delar av industrin och arbetsuppgifterna kan vara skiftande beroende på var man jobbar. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner. Inom metallindustrin innebär arbetet ofta att bearbeta arbetsstycken av metall.
Bild på en maskinoperatör inom metallindustri som står i ett kontrollrum.

Maskinoperatör inom påfyllning, packning, märkning

Maskinoperatörer som arbetar med påfyllning, packning och märkning styr och övervakar maskiner som till exempel fyller på förpackningar och märker dem med etiketter. Det är bra att vara noggrann och ha fokus på produktionen.