Sök efter ett yrke.

17 yrken

Laboratorieingenjör

Laboratorieingenjörer analyserar och kontrollerar vad som finns i olika prover och produkter. De kan också arbeta med kemisk och biologisk forskning eller utveckling av nya produkter kring allt från läkemedel till målarfärg.
Närbild på en laboratorieingenjör.

HA Lagerarbetare

Många varor produceras och skickas till flygplatser och terminaler, innan de slutligen hamnar hos privatpersoner och butiker. En stor del av dessa varor passerar ett eller flera lager där lager- och terminalarbetare jobbar med att transportera olika produkter och livsmedel till nästa plats. Arbetet sker snabbt för att effektivt skicka vidare varorna till rätt butiker och kunder.

Landskapsarkitekter och landskapsingenjörer

Att planera yttre miljöer kan vara att ta fram en ny grönskande park eller en trivsam ny stadsdel för bostäder. Landskapsarkitekter tar fram planer för hur det ska se ut utifrån olika behov, önskemål och krav. Landskapsingenjören kan också formge utemiljöer, men arbetar ofta mer praktiskt med att planera och utföra anläggningsarbetet.

NB Lantbrukare

Lantbrukaren är både en företagare och en praktisk mångsysslare. Det finns stor frihet att planera arbetet själv. Innehållet kan se olika ut beroende på vilken verksamhet gården har. Den kan vara inriktad på att producera olika typer av växter som spannmål eller oljeväxter. Gårdar med djur kan vara inriktade på produktion av kött, mjölk eller ägg. En lantbrukare behöver kunskaper i både biologi, teknik och ekonomi.
Bild på en lantbrukare som matar får.

Lantmätare

Lantmätare arbetar med kartor och fastigheter. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Arbetet utgår ifrån geografisk information och innefattar en mängd olika uppdrag. En del lantmätare fokuserar på att mäta, beräkna och analysera data medan andra arbetar med ekonomin och juridiken kring mark och fastigheter.
En fastighet mäts upp.

Larm- och säkerhetstekniker

Larm- och säkerhetstekniker arbetar med att montera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevaknings- och passersystem samt annan säkerhetsutrustning. I arbetet ingår att installera, driftsätta, programmera och utföra servicearbeten i systemen. Larm- och säkerhetsteknikern utbildar också de som ska använda systemen. Pedagogisk förmåga och servicekänsla är därmed viktigt i arbetet.

FT Lastbils- och maskinmekaniker

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon och mobila maskiner. Felsökning, reparation och service är de vanligaste arbetsuppgifterna. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera med kunder är en stor del av arbetet.
Monteringsdetalj med hand och bildäck

FT Lastbilsförare

Lastbilsförare transporterar olika sorters gods, det kan vara byggmaterial, livsmedel, kemikalier, bränsle eller levande djur. Det behövs både kunskap och ansvarskänsla för att hantera godset på ett säkert sätt i trafiken. Lastbilsförare har ett självständigt yrke, som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.
Bild på en lastbilsförare, en kvinna och en man.

Lednings- och organisationsutvecklare

Lednings- och organisationsutvecklare utreder och förändrar organisationers eller företags verksamheter. Målet är att få dem att fungera bättre och göra det lättare att nå resultat och mål. Analyser och utredningar är en stor del av arbetet, liksom att driva olika förändringsprojekt. Det är viktigt att kunna göra analyser och hitta lösningar på problem, men också att kunna kommunicera på ett tydligt sätt och samarbeta.
Bild på lednings- och organisationsutvecklare som samarbetar med andra framför en dator.

Ljudtekniker

Ljudtekniker sköter ljudet vid till exempel teater-, film-, TV- och radioproduktioner. De kan också arbeta vid konserter och i inspelningsstudio för musik. Arbetet kräver intresse för både musik och teknik.
Bild på en ljudtekniker.