Sök efter ett yrke.

13 yrken

Dansare

Dansare har ett konstnärligt och fysiskt krävande yrke. Arbetet innebär hård träning, repetitioner och föreställningar. Inför publik uttrycker dansaren känslor och stämningar med sin kropp som instrument. God fysik och koordinationsförmåga är viktigt för att kunna arbeta som dansare.
Bild på en balettdansös.

Databasadministratör

I jobbet som databasadministratör arbetar man med att förvalta och utveckla databaser. I arbetet sköter man det dagliga underhållet men också det mer långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet i databaser och datasystem. Man arbetar också med driften av applikationer.
Bild på en databasadministratör som håller i en surfplatta och står vid ett databascenter.

HA Demonstratör

Demonstratörer och plockare arbetar med att få kunder intresserade av att köpa en viss vara för att öka försäljningen. Det gör man till exempel genom att demonstrera varan i butik, erbjuda smakprov, eller se till att den syns väl på sin plats i butiken. Arbetet kräver att man är bra på ta kontakt med kunderna i butiken och kan skapa förtroende.

Diakon

Diakoner arbetar med olika former av social omsorg inom kyrkan. Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon.
Bild på en diakon i en kyrka.

Dietist

Dietister utreder, behandlar och förebygger nutritionsrelaterade tillstånd och sjukdomar. De ger människor förutsättningar att leva ett hälsosammare liv. Det rådgivande samtalet är ett mycket viktigt redskap i mötet med patienten. Många dietister arbetar också med utbildning och information till olika målgrupper. Insatser för sjukdomsförebyggande matvanor är en viktig del i dietistens arbete.
Bild på grönsaker

EE Distributionselektriker

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I arbetet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. Då gäller det att vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet som uppstått.
Bild på distributionselektriker som lagar en kabel.

Distriktssköterska

Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna kan innebära egen mottagningsverksamhet, barnhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och funktionshindrade i särskilt boende. Arbetet är till stor del självständigt, vilket innebär att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. Det är också viktigt att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper.
Bild på distriktssköterska.

Djursjukskötare

En legitimerad djursjukskötare arbetar med sjukvård och omvårdnad av bland annat hästar, hundar, katter och exotiska sällskapsdjur. I arbetet ingår till exempel att assistera veterinären vid behandlingar och operationer, men även att på egen hand genomföra vissa vaccineringar och undersökningar.
Två personer håller i en katt

NB Djurskötare

Djurskötare arbetar med djur och ansvarar för att de blir väl omhändertagna. Som djurskötare kan man ha hand om lantbrukets djur såsom mjölkkor, grisar, fjäderfä och får. Men man kan också arbeta med husdjur som hund- eller hästskötare, eller som djurvårdare på djurpark. Arbetet kräver att man är ansvarsfull och flexibel.
En kalv får en näve grönfoder

Domare

En domare leder en rättegång och skriver domar och protokoll från förhandlingen. Det är ett självständigt och omväxlande arbete där domaren möter många människor. Genom att lyssna till alla parter och ta del av bevis ska domstolen sedan ta ett beslut. Att leda, samarbeta och kommunicera med andra är några förmågor en domare behöver ha.
Bild på en domare i en rättssal.