Sök efter ett yrke.

15 yrken

HA Administratör/sekreteraryrken

Den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter kan ha många olika titlar – exempelvis administratör eller sekreterare. Det finns många olika yrkesbenämningar inom området, ett urval av dem beskrivs nedan. Man kan arbeta med administrativa uppgifter på ett privat företag eller inom offentlig verksamhet. Yrkesrollen pendlar mellan ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt. Ordning, struktur och sinne för detaljer är viktigt för administratören som samordnar så att allt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Bild på en administratör som sitter framför en dator.

Bankrådgivare och banktjänsteman

Att vara utåtriktad och tycka om att ha många kundkontakter är självklart för en bankrådgivare. Man gör analyser och ge ekonomiska råd till kunder, oftast via ett bokat besök. Samtidigt säljer rådgivaren bankens produkter till kunden.

 
Bild på en bankrådgivare som sitter ned med en kund.

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare förmedlar kommersiella fastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter, arrenden och tomträtter. Fastighetsmäklarens roll är att förmedla kontakter mellan intressenter och uppdragsgivare som vanligtvis är säljare. Man sköter därefter förhandlingarna och upprättar kontrakt när köpare och säljare kommit överens. Det är viktigt att vara förtroendeingivande och kunna lyssna in kundernas behov.
Bild på en fastighetsmäklare som lämnar över en nyckel till ett par.

HV Florist

Floristyrket är ett hantverksyrke och har inslag av såväl praktiskt skapande som försäljning och administration. Känsla för service är viktigt eftersom man träffar många kunder i arbetet. Floristen skapar individuella och unika blomsterarbeten för en bred kundkrets. Man möter olika typer av människor i livets alla skeden och hjälper dem att förmedla känslor genom blommor.
Närbild på en florist som arbetar med en bukett.

Köks- och restaurangbiträden

Restaurangbiträdet har ett omväxlande arbete i köksmiljö. Ett sådant arbete kan vara en väg vidare till många olika yrken inom restaurang och storhushåll. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av restaurang eller vilket kök man jobbar i. Målet är dock lika för alla i yrket. Nämligen att göra ett förarbete som ger nöjda kunder som återkommer.

HA Löne- och personaladministratörer

Löne- och personaladministratörer hanterar en mängd olika frågor kring löner och personal, så som löneutbetalningar eller avtalsskrivande. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika löne- eller personalprogram. God kunskap om ekonomi, lagar och avtal behövs.
Bild på en personaladministratör som knappar på en dator.

IN Maskinsnickare

En verkstadssnickare arbetar inom trä- och möbelindustri. Man tillverkar möbler, inredningssnickerier, fönster, dörrar och andra typer av produkter i större eller mindre serier. Det är ett arbete där man arbetar både med händerna men också med maskiner och programmering. I arbetsuppgifterna kan det till exempel ingå att ställa in datorstyrda maskiner som hyvlar, fräsar och svarvar eller att montera ihop färdiga möbler.

Montör, el-och teleutrustning

Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter. Montörer inom elkraft sätter samman delar och bygger elkraftstekniska maskiner och apparater. Till exempel inreder man elcentraler och sätter ihop de komponenter som ska finnas med.

EE Nätverkstekniker

Nätverkstekniker arbetar med den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer. Infrastrukturen för kommunikation på ett företag utgörs av telefoni, webblösningar och datorer som sammankopplade med varandra i ett nätverk.

För att nätverket ska fungera krävs kommunikationslänkar. Länkarnas funktion utvecklas och underhålls av nätverkstekniker. Arbetsuppgifterna innebär till exempel att designa, installera, anpassa och underhålla nätverket och dess kommunikationslänkar. Ibland ger nätverksteknikern också användarsupport till de anställda.
Person som sätter i kontakter och sladdar

Optiker

Optikern är specialist på ögat och synen. Optikern utför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel efter kundens behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar optikern kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs. Kommunikativ förmåga och servicekänsla är viktigt i arbetet.
Optiker gör en synundersökning