Sök efter ett yrke.

Visa yrken där chansen att få jobb är:

Fastighetsskötare

Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri.

Dekoratör

Dekoratörer bygger upp miljöer och visar varor på ett säljande och tilltalande sätt till exempel i skyltfönster. Dekoratör kan även kallas Visual merchandiser. Arbetet förutsätter känsla för trender, färg och form. Intresse för försäljning och varuexponering är en fördel.

Konditor

En konditor arbetar på ett konditori, en större restaurang eller ett industribageri. Man bakar tårtor eller finare bakverk för hand. Men man kan också övervaka maskinell massproduktion av bakverk. Det är viktigt att ha blick för färg och form och att hålla arbetsplatsen ren och prydlig.

Djurskötare

Djurskötare arbetar på gårdar med djur och ansvarar för att de blir väl omhändertagna. Som djurskötare kan man ha hand om mjölkkor, ungdjur, köttdjur, grisar, hästar, fjäderfä och får. Vissa djurskötare är specialiserade på något av djuren. Ofta kör man traktor i arbetet och hanterar automatiska system i för till exempel utgödsling och utfodring. Arbetet kräver att man är ansvarsfull och flexibel.

Undersköterska

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt.

Bilskadereparatör

En bilskadereparatör återställer formen och strukturen på skadade bilar. I arbetet används olika typer av specialverktyg och databaser. Det är ett hantverksyrke som kräver god känsla för form och förmåga att hantera många olika material.

Guide

En guide måste tycka om att prata inför människor och det är viktigt att ha överblick över gruppen för att se att alla hänger med. Man måste även vara beredd att svara på frågor samt lösa problem som kan uppstå under en guidning. En guide är specialist på en viss ort, ett område eller en sevärdhet. Som guide har du också intresset och förmågan att förmedla din kunskap till andra människor. Rösten är ett av dina viktigaste arbetsredskap.

Personlig assistent

Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Som personlig assistent arbetar man med att underlätta så att brukaren kan leva sitt liv så som han eller hon själv vill. Det gör arbetet väldigt varierande och ger mycket till den som vill arbeta med människor. Men det ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Teletekniker

Teletekniker arbetar ofta i ett elteknikföretag och gör installationer av olika slag. Det är stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Teletekniker jobbar med att bygga nät för data-, media- och bildöverföring, men kan också installera larmanläggningar. Det innebär att man behöver ha bra baskunskap inom elområdet.

Maskinoperatör

Maskinoperatörer arbetar inom olika delar av industrin och arbetsuppgifterna kan vara skiftande beroende på var man jobbar. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner. Ofta ingår det i arbetet att kontrollera tillflödet av material i maskinen. Man ska också åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs. Arbetet växlar mellan att sitta i ett kontrollrum och att arbeta ute i anläggningen.

Murare

De flesta murare arbetar med husbyggnation. De vanligaste arbetsuppgifterna är att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med tegel. Murare kan också arbeta med plattsättning eller med stuckatur. Yrket kräver hantverkskunskaper och noggrannhet.

Inredningssnickare

Inredningssnickare gör inredningar till offentliga lokaler. De arbetar utifrån en ritning och gör alla moment från att välja virke till den färdiga produkten och använder både handverktyg och maskiner i sitt arbete. Det här ett hantverksyrke där känsla för färg och form är viktiga egenskaper.