Kabinpersonal

Kabinpersonalens arbete innebär att ansvara för säkerheten ombord på flygplan samtidigt som man arbetar för att passagerarna ska vara bekväma ombord. Under flygningen ger man service till de som reser. Vid en nödlandning ska de se till att passagerarna så snabbt som möjligt utrymmer flygplanet. Det är viktigt att vara serviceinriktad och ansvarsfull.

Kabinpersonal arbetar på flygbolag. Andra namn på yrket är flygvärdinna, flygvärd eller cabin crew.

Arbetsuppgifter
Kabinpersonalens huvudarbetsuppgift är att tillsammans med den övriga besättningen ansvara för passagerarnas säkerhet och välbefinnande under flygningen.

Före arbetspasset går man igenom dagens flygningar med den ansvarige ombord. Man får i förväg veta om det finns ensamåkande barn eller andra passagerare som behöver extra assistans under flygningen.

När passagerarna kommer ombord hjälper kabinpersonalen dem att snabbt hitta sina platser och stoppa undan sitt handbagage så att flyget kan avgå enligt tidtabellen. När kaptenen har gett klartecken stänger man dörrarna och innan planet lyfter genomför personalen en säkerhetsdemonstration.

När planet har lyft serverar kabinpersonalen mat och dryck, säljer varor och ser till att passagerarna trivs ombord. Efter flygningen räknas kassan och stäms av innan arbetspasset är slut. Arbetsuppgifterna under flygningen varierar beroende på om man jobbar på korta inrikes turer eller långa internationella flygningar.

På många flygbolag finns en arbetsledare och stöd för kabinpersonalen, den brukar kallas kabinchef eller purser. Kabinchefen håller kontakt med kaptenen och ser till att allting fungerar smidigt ombord. Nödutrustning kontrolleras alltid innan dagens första flygning, och om flygplanet lämnats obevakat av samtliga i besättningen. Både kabinchef och övriga kabinbesättningsmedlemmar kontrollerar då nödutrusningen.

Arbetstider
Arbetstiderna är schemalagda och varierar mycket. Flygningar sker dygnet runt, alla dagar i veckan. I arbetet ingår att ha jour i hemmet, eller på en flygplats, för att kunna komma till flygplatsen med kort varsel.

Förmågor

Förmågor som kabinpersonal behöver ha eller utveckla:

God fysik: Kabinpersonalens arbete är tungt i en trång miljö. Man står och går långa stunder och behöver vara i god fysisk form för att orka med jobbet.

Initiativförmåga:
Det är bra att kunna vara en säker och handlingskraftig ledare vid en eventuell nödsituation.

Kommunikativ: Det bra om man kan kommunicera på flera språk. Det är också viktigt att kunna läsa av situationer och avstyra konflikter.

Serviceinriktad:
Det är viktigt att vara serviceinriktad, lyhörd och hjälpsam i mötet med resenärerna.

Stresstålig: Det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressade situationer. Arbetet i kabinen sker oftast under tidspress.