Trafikassistent

Trafikassistenter möter dagligen passagerare från världens alla hörn. Det är därför viktigt att vara utåtriktad och ha lätt för att handskas med människor. Trafikassistenter arbetar med olika serviceuppgifter på en flygplats, bland annat incheckning och biljettkontroll. I arbetet ingår många kundkontakter. Som trafikassistent bör man klara av att vara serviceinriktad även i stressiga situationer.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En trafikassistent arbetar med passagerarservice på en flygplats. Man kan vara anställd av respektive flygbolag eller av speciella så kallade handlingföretag som sköter marktjänsten åt flygbolag.

Arbetsuppgifter
Trafikassistenen är ofta den första representant för flygbolaget som resenären möter. Arbetsuppgifterna kallas på engelska för handling (handläggning) och omfattar exempelvis service till och incheckning av passagerare, försörjning med bränsle till planen och mat till passagerarna, bagagehantering, avisning och dylikt.

En av trafikassistentens uppgifter är att checka in passagerare före flygning. I praktiken innebär det att man kontrollerar flygbiljetten, identifierar resenären, väger och märker väskor och annat bagage och ser till att passagerarna på vissa flygbolag får en bestämd plats på planet. Även passkontroll kan ingå i arbetet.

Som trafikassistent kan man även ha som uppgift att hjälpa barn, personer med funktionsnedsättning eller andra passagerare som behöver särskild hjälp vid flygplanens avgång och ankomst. I arbetet ingår direkta kundkontakter samt en del registreringsarbete som görs vid dataterminaler. Information lämnas också ibland via telefon.

Trafikassistenter inom VIP-service tar hand om alla de praktiska detaljerna inför resan: incheckning, pass- och säkerhetskontroll med mera. Man kan även arbeta inom Visitor Service som anordnar studiebesök och visningar av flygplatsen.

På små flygplatser får trafikassistenten vanligtvis utföra många av dessa uppgifter, medan man har mer avgränsade arbetsuppgifter på en stor flygplats.

Trafikassistenter möter dagligen passagerare från världens alla hörn. Man måste kunna svara på olika frågor som passageraren kan tänkas ställa om resan.

Arbetstider
Trafikassistenter jobbar vanligtvis skift med omväxlande för- och eftermiddagspass, där både tidiga morgnar och sena kvällar samt natt- och helgarbete kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som trafikassistenter behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Kunna ge och ta instruktioner utan att tappa väsentlig information.

Kundfokus: Vara lyhörd och uppmärksam på kundens behov. Det är trafikassistentens uppgift att få passageraren att känna sig uppmärksammad och trygg.

Organisationsförmåga: Förmåga att överblicka flera saker samtidigt och organisera på effektivt sätt.

Serviceinriktad: Trafikassistenter behöver uppträda korrekt och möta passagerarna på ett serviceinriktat och trevligt sätt.

Stresstålig: Stressiga situationer är inte ovanliga. Det kan uppstå en hel del praktiska problem av olika slag som trafikassistenten behöver hjälpa passagerarna med. Vid sådana tillfällen är det viktigt att kunna arbeta lugnt och metodiskt och även att kunna ta egna initiativ.