Trafikassistent

Trafikassistenter möter dagligen passagerare från världens alla hörn. Trafikassistenter arbetar med olika serviceuppgifter på en flygplats, bland annat incheckning och biljettkontroll. I arbetet ingår många kundkontakter och man bör klara av att vara serviceinriktad även i stressiga situationer.

En trafikassistent arbetar med passagerarservice på en flygplats. Man kan vara anställd av respektive flygbolag eller av speciella så kallade marktjänstbolag som sköter marktjänsten åt flygbolag. 

Arbetsuppgifter 
Trafikassistenten är ofta den första representant för flygbolaget som resenären möter. Arbetsuppgifterna kallas på engelska för handling (handläggning) och omfattar exempelvis incheckning av passagerare. I praktiken innebär det att man kontrollerar flygbiljetten och pass, identifierar resenären, väger och märker bagage och ser till att passagerarna får en tilldelad sittplats på planet. I arbetet ingår direkta kundkontakter samt en del registreringsarbete som görs vid dataterminaler.

Som trafikassistent kan man även ha som uppgift att hjälpa barn, personer med funktionsnedsättning eller andra passagerare som behöver särskild hjälp vid flygplanens avgång och ankomst. Ibland behöver också passagerare med korta bytestider få hjälp snabbt genom flygplatsen för att hinna med sitt nästa flyg. Andra arbetsuppgifter kan vara bagagehantering eller att leverera bränsle och mat till flygplanen.

En del trafikassistenter arbetar på flygbolagens VIP-avdelningar och tar hand om servicen där – allt ifrån incheckning till mat. Man kan även arbeta inom flygplatsernas Visitor service som anordnar studiebesök och visningar av flygplatsen.

Trafikassistenter möter dagligen passagerare från världens alla hörn. Man måste kunna svara på olika frågor som passageraren kan tänkas ställa om resan.

På små flygplatser får trafikassistenten vanligtvis utföra många av dessa uppgifter, medan man har mer avgränsade arbetsuppgifter på en stor flygplats.

Förmågor

Förmågor som trafikassistenter behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Som trafikassistent behöver man vara anpassningsbar för att möta olika utmaningar. Det är vanligt med flyg- och tågförseningar, passagerare som kommer sent till check-in. Att kunna ta snabba direktiv från arbetsledare samt att se varje situation för den unika händelse det är.

Noggrannhet: Det är viktigt att man är noggrann när man arbetar som trafikassistent. Det är dennes ansvar att passageraren checkas in på rätt flight, att man kontrollerar pass eller ID-kort och att baggagen märks på rätt sätt.

Serviceinriktad: Som trafikassistent måste man inneha en stor portion service, det är viktigt att man alltid ser till passagerarens bästa och jobbar utifrån det.

Social förmåga: Som trafikassisten möter du väldigt många olika människor. Merparten utav passagerarna är glada, förväntansfulla och har sett fram emot semestern en längre tid. Att bemöta dem på ett trevligt och varmt sätt är en självklarhet. En trafikassistent är ofta första anhalten på passagerarens resa och självklart ska vi då göra vad vi kan för att bemöta dem på bästa sätt och lägga grunden för en fortsatt trevlig resa.