Flygplatskontrollant

Flygplatskontrollanter arbetar för att det ska vara säkert att flyga. De kontrollerar passagerare, personal och bagage på flygplatsen. Arbetet är ansvarsfullt och kräver att man är serviceinriktad och kan arbeta i närkontakt med människor.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som flygplatskontrollant är man anställd hos ett bevakningsföretag eller civilanställd beroende på vilken flygplats man tjänstgör.

Arbetsuppgifter
En flygplatskontrollant har till uppgift att skydda passagerare, besättning, markpersonal och allmänhet från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar menas till exempel flygplatssabotage, kapningar och gisslantagningar.

I arbetet ingår bland annat att kroppsvisitera personer och kontrollera bagage. Det innebär att flygplatskontrollanten ser till att personer inte har med sig några föremål som kan hota flygsäkerheten. Till exempel får inga vapen eller sprängämnen föras ombord på planet.

Till sin hjälp i arbetet har flygplatskontrollanten bland annat röntgenmaskiner och metalldetektorer. Utrustningen kontrolleras regelbundet av flygplatskontrollanten. Flygplatskontrollanten har rätt att avvisa eller avlägsna personer som inte genomgår säkerhetskontrollen.

Flygplatskontrollanten ska ha kunskap om hotbilder, terrorism, gärningsmannaprofiler, vapen och spränganordningar. Det är en förutsättning för att få jobba i säkerhetskontrollen. Flygplatskontrollanten har ett nära samarbete med polisen. Om någon misstänks för brott tillkallas alltid polis.

Arbetet som flygplatskontrollant sker individuellt eller i grupp.

Arbetstider
Eftersom flygresor avgår dygnet runt och på helger, ingår det som en naturlig del i arbetet att personalen jobbar i skift.

Förmågor

Förmågor som flygplatskontrollandet behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt sätt med personer man möter. Man träffar människor från många delar av världen och det är bra att behärska flera språk.

Konflikthantering: Flygplatskontrollanter behöver kunna hantera konflikter som kan uppstå i samband med säkerhetskontroller.

Noggrann: Flygplatskontrollanter måste vara noga i sitt arbete eftersom de ansvarar för säkerheten inom flygtrafiken.

Serviceinriktad: Det är viktigt att kunna bemöta resenärerna på ett bra sätt och ge bra service.