Flygplatskontrollant

Flygplatskontrollanter arbetar för att det ska vara säkert att flyga. De kontrollerar passagerare, personal och bagage på flygplatsen. Arbetet är ansvarsfullt och kräver att man är serviceinriktad.

 

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som flygplatskontrollant är man oftast anställd hos ett bevakningsföretag, beroende på vilken flygplats man arbetar på.

Arbetsuppgifter 
En flygplatskontrollant har till uppgift att skydda passagerare, besättning, markpersonal och allmänhet från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar menas till exempel flygplatssabotage, kapningar och gisslantagningar.

I arbetet ingår bland annat att kontrollera bagage och ha hand om säkerhetskontrollen som alla passagerare måste gå igenom. Vid behov kroppsvisiterar man personer. Flygplatskontrollanten ska se till att personer inte har med sig några föremål som kan hota flygsäkerheten, så som vapen eller sprängämnen. Flygplatskontrollanten har rätt att avvisa eller avlägsna personer som inte genomgår säkerhetskontrollen ordentligt.

Till sin hjälp i arbetet har flygplatskontrollanten bland annat röntgenmaskiner och metalldetektorer. Utrustningen kontrolleras regelbundet av flygplatskontrollanten.

Flygplatskontrollanten ska ha kunskap om hotbilder, terrorism, gärningsmannaprofiler, vapen och spränganordningar. Flygplatskontrollanten har ett nära samarbete med polisen. Om någon misstänks för brott tillkallas alltid polis.

Eftersom flyg avgår dygnet runt och på helger är det vanligt att arbeta skift och oregelbundna tider.

Förmågor

Förmågor som flygplatskontrollandet behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Som flygplatskontrollant behöver man informera och instruera vid passerkontroller och det gäller att flygplatskontrollanten är tydlig i sin kommunikation för att unvika missförstånd.

Konflikthanteringsförmåga: Flygplatskontrollanter behöver kunna hantera konflikter som kan uppstå i samband med säkerhetskontrollerna. 

Noggrannhet: Flygplatskontrollanter måste vara noga i sitt arbete eftersom de ansvarar för säkerheten inom flygtrafiken. 

Serviceinriktad: Det är viktigt att kunna bemöta resenärerna på ett bra sätt och ge god service.