Flygmekaniker och flygtekniker

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. De kan också arbeta med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Flygsäkerheten är alltid i fokus. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med tillsyn, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökningar, inspektioner och kontroller.

Flygmekaniker och flygtekniker kan vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, Försvarsmakten, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Skillnaden mellan flygmekaniker och flygtekniker är att tekniker har längre utbildning och får ta ett större ansvar i arbetet.

Arbetsuppgifter
Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta flygmekaniker mindre tillsyner, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökning, inspektioner och funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner som kan ta flera veckor.

Vid översynen arbetar man efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel ser man över motor, roder och bränslesystem samt byter ut komponenter. I arbetet används olika handverktyg, specialverktyg och mätinstrument.

När översynen är färdig kontrollerar flygteknikern att arbetet är korrekt utfört. Varje åtgärd dokumenteras in i minsta detalj så att det i efterhand går att se vilken tekniker/mekaniker som utfört vilket arbetsmoment. Det är endast flygteknikern som certifierar det utförda underhållet och reparationerna på flygmaskinerna.

Arbetsmiljö
Flygmekaniker och flygtekniker arbetar både självständigt och i grupp. Det är vanligt att man roterar mellan olika arbetsuppgifter. Flygmekaniker och flygtekniker arbetar också nära flygplanselektriker som sköter installation och underhåll av flygplanens kablage och elsystem. Flygplansplåtslagare kan också ingå i arbetsgruppen. God fysik är bra att ha då tunga lyft och arbete i trånga utrymmen förekommer.

Arbetsmarknad utomlands
Flygmekaniker och flygtekniker har i stor utsträckning en internationell arbetsmarknad.

Förmågor

Förmågor som flygmekaniker och flygtekniker behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Arbetet kräver stor noggrannhet och dokumentation av arbetsprocessen.

Problemlösningsförmåga: Felsökning och problemlösning är en stor del av arbetet.

Självständighet: Man bör trivas med att arbeta ensam då självständigt arbete är vanligt.

Stresstålig: Det kan vara högt tempo i arbetet och då är det viktigt att behålla lugnet.

Säkerhetsfokus: Det är mycket viktigt att vara säkerhetsmedveten och följa säkerhetsföreskrifter.