Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare förmedlar affärsfastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och tomträtter. Fastighetsmäklarens roll är att förmedla kontakter mellan intressenter och säljare. Man sköter därefter förhandlingarna och upprättar kontrakt när köpare och säljare kommit överens. Det är viktigt att vara förtroendeingivande och kunna lyssna in kundernas behov.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Fastighetsmäklare

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fastighetsmäklare möter hård konkurrens om jobben på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på fastighetsmäklare kommer att öka något de närmaste tio åren. Den stora befolkningstillväxten leder till att byggandet av bostäder och andra fastigheter förväntas fortsätta att öka. Medelåldern bland de yrkesverksamma är hög och många fastighetsmäklare kommer att gå i pension under de närmaste tio åren vilket leder till ett ökat behov av ersättningsrekryteringar.

Tillgången på fastighetsmäklare ökar och kommer att vara större än efterfrågan. Det är många som är intresserade av att utbilda sig till fastighetsmäklare, men det är svårt att etablera sig i yrket. Det nya bredare fastighetsmäklarprogrammet medför dock att arbetsmarknaden breddas och gör det möjligt att söka jobb inom närliggande områden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Fastighetsmäklare är vanligtvis anställda hos en fastighetsmäklarbyrå. Man kan också vara egen företagare, antingen under eget namn eller med franchiseavtal då man köper in sig i ett namngivet och skräddarsytt marknadsavtal för mäklare.

Arbetsuppgifter
Som fastighetsmäklare arbetar man både för de som vill sälja och för de som letar fastighet på marknaden. Man kan få i uppdrag att sköta försäljningen av ett hus eller att hitta en bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa. Man ska ge parterna de råd och upplysningar som behövs för att kunna genomföra fastighetsaffären.

Vid försäljning är det mäklarens skyldighet att kontrollera vem som äger fastigheten. Mäklaren ska också ta fram fastighetsbeteckning, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt, samt erbjuda information om boendekostnader. Ofta sker kontakt med fotografer som ordnar foton av säljobjektet. Informationen sammanställs och publiceras i tryck och på internet, samt ges till intresserade vid visning. I uppdraget ingår också att visa fastigheten för intresserade och därefter hantera budgivningar. När säljare och köpare är överens sköter mäklaren kontraktsskrivningen och överlåtelsen av objektet. Ofta hjälper mäklaren även säljaren med försäljningsdeklarationen efter genomförd försäljning.

Fastighetsmäklare kan vara specialiserade på en viss marknad eller vissa typer av fastigheter, exempelvis bostadsrätter. Två andra vanliga specialiseringar är att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar.

Visning av fastigheter sker ofta då många är lediga från sina jobb. Därför är arbete på kvällar och helger vanligt.

Förmågor

Förmågor som en fastighetsmäklare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Konkurrensen inom mäklarbranschen kan vara hård och det gäller att vara initiativtagande och kunna hitta säljare och köpare.

Simultanförmåga: Fastighetsmäklare har oftast flera försäljningar pågående samtidigt, vilket innebär många fastighetsbeskrivningar, telefonsamtal och budgivningar att hålla koll på.

Serviceinriktad: För att trivas i rollen som fastighetsmäklare bör man ha förmågan att ge god service till både köpare och säljare.

Stresstålig:
Att ha kontakt med flera säljare och köpare samtidigt och att ha visningar på kvällar och helger kan vara stressigt.