Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare förmedlar affärsfastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och tomträtter. Fastighetsmäklarens roll är att förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Man sköter förhandlingarna mellan parterna. Upprättar kontrakt när köpare och säljare kommit överens.  Det är viktigt att skapa förtroende och att lyssna in kundernas behov.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Fastighetsmäklare

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fastighetsmäklare möter hård konkurrens om jobben på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på fastighetsmäklare kommer att öka något de närmaste tio åren. Den stora befolkningstillväxten leder till att byggandet av bostäder och andra fastigheter förväntas fortsätta att öka. Medelåldern bland de yrkesverksamma är hög och många fastighetsmäklare kommer att gå i pension under de närmaste tio åren vilket leder till ett ökat behov av ersättningsrekryteringar.

Tillgången på fastighetsmäklare ökar och kommer att vara större än efterfrågan. Det är många som är intresserade av att utbilda sig till fastighetsmäklare, men det är svårt att etablera sig i yrket. Det nya bredare fastighetsmäklarprogrammet medför dock att arbetsmarknaden breddas och gör det möjligt att söka jobb inom närliggande områden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Fastighetsbyrån är mäklarens bas. Men arbetsplatsen är också förlagd till de fastigheter som ska säljas. Det kan handla om möten med kunder eller besiktning samt visning av fastigheterna.
Fastighetsmäklare kan vara anställd vid fastighetsmäklarbyrå eller vara egen företagare men med franchiseavtal – man köper in sig i ett namngivet och skräddarsytt marknadsavtal för mäklare. Eller så driver man eget företag under eget namn.

Arbetsuppgifter
Som fastighetsmäklare ska man ge parterna de råd och upplysningar de behöver för att kunna genomföra affären. Det är mäklarens skyldighet att kontrollera vem som äger fastigheten. Mäklaren ska också ta fram fastighetsbeteckning, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Information sammanställs och ges vanligtvis till intresserade vid visning. Mäklaren ska också beräkna köparens boendekostnader.

I mäklaruppdraget ingår även att annonsera efter köpare och att visa fastigheten för intresserade. Man kan också få i uppdrag att hitta en viss fastighet eller bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa.
Fastighetsmäklare kan också vara specialiserade på en viss marknad eller vissa typer av fastigheter exempelvis bostadsrätter. Att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar är några exempel på vad en fastighetsmäklare kan vara inriktad på. Arbetet är delvis säsongsbetonat. Flest försäljningar brukar ske under vår och försommar medan hösten och framför allt tiden kring årsskiftet brukar vara lugnare.

Förmågor

Förmågor som en fastighetsmäklare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Det är viktigt att kunna ta initiativ och hitta försäljningsobjekt.

Stresstålig: Arbetet kräver ofta att man kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.

Serviceinriktad: För att trivas i rollen som fastighetsmäklare bör man ha förmågan att ge god service till köpare och säljare.

Säljinriktad: För att lyckas bra som fastighetsmäklare behövs ett sinne för affärer och ekonomi.

Kommunikativ förmåga: Att kunna kommunicera tydligt i både ta och skrift.