Apotekare

Apotekaren är expert på läkemedel och deras användning. De har bland annat kunskap om de molekyler som läkemedel är uppbyggda av, hur läkemedel tillverkas och påverkar kroppen samt hur man ska hantera och använda läkemedel på ett säkert sätt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsmarknaden för apotekare är bred då man kan arbeta på apotek och sjukhus, på universitet med forskning, inom läkemedelsindustrin, landsting och myndigheter.

Arbetsuppgifter

Apotekare på apotek
I jobbet ingår att hjälpa kunderna att hämta ut det läkemedel de behöver samt att ge råd och information för att se till att det används på rätt sätt. Vissa arbetar även med kvalificerad utbildning av apotekspersonal. Apotekare är de som har längst utbildning på ett apotek och fungerar därför ofta som stöd till andra yrkesgrupper i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Som apotekare kan man även ha övergripande ansvar för exempelvis läkemedelshantering och kvalitetsfrågor.

Apotekare på sjukhusapotek
Apotekare på sjukhusapotek ansvarar för logistiken av läkemedel på sjukhuset. De informerar även sjukhuspersonalen om hur man använder och hanterar läkemedlen på ett säkert sätt. Ibland arbetar de även med forskning samt tillverkning av vissa läkemedel utifrån patienters behov. Så kallade kliniska apotekare arbetar tillsammans med läkare för att effektivisera enskilda patienters läkemedelsbehandling.

Apotekare inom läkemedelsindustrin
Inom läkemedelsindustrin kan apotekare ofta ansvara för tillverkningen av läkemedel eller arbeta som forskare på forsknings- och utvecklingslaboratorier. De kan också arbeta med kliniska prövningar, att testa och registrera nya läkemedel, med kontakter gentemot myndigheter samt marknadsföring och försäljning.

Apotekare inom landstinget
Inom landstinget arbetar apotekare ofta på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer. Kommittéerna gör listor på rekommenderade läkemedel för att undvika onödig användning av dyra läkemedel när billigare alternativ finns.

Apotekare på myndigheter
Apotekare kan också arbeta på myndigheter, främst Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som bland annat har som uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apoteken. Läkemedelsverket har också en läkemedelsinformation för vården och allmänheten där många apotekare arbetar.

Förmågor

Förmågor som apotekare behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Eftersom många apotekare arbetar med uppgifter som kräver förmåga att dra slutsatser utifrån olika källor behöver man ha en god analytisk förmåga.

Kommunikativ förmåga: För att kunna hjälpa kunderna på ett apotek är det viktigt att ha en kommunikativ förmåga.

Noggrannhet: Som apotekare behöver man vara noggrann för att till exempel se till att kunderna får rätt läkemedel och använder de på rätt sätt.

Pedagogisk förmåga: Det är även vanligt att man som apotekare är ett stöd i arbetet för andra yrkesgrupper vilket då också kräver att man har en pedagogisk förmåga.

Samarbetsförmåga: Då man som apotekare ofta arbetar tillsammans med andra är det viktigt att kunna samarbeta.

Serviceinriktad: Ofta efterfrågar arbetsgivare att man har ett affärsmässigt förhållningssätt och har kunden i fokus.