Kostekonom

Kostekonomer arbetar med utveckling och produktion av mat och måltider. Kostekonomen planerar och leder arbetet och planerar även matsedeln. Maten som serveras ska vara god och näringsriktig. Som kostekonom är det viktigt att man har intresse för mat och hälsa och människor. Produktutveckling och ekonomi är viktiga delar i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Kostekonomer arbetar som egenföretagare, som konsulter eller inom den offentliga sektorn exempelvis inom barn- och äldreomsorgen, skolan, sjukhus, försvaret och kriminalvården.

Arbetsuppgifter
Kostekonomers arbete handlar i huvudsak om utveckling och produktion av mat och måltider, oftast som chef och arbetsledare inom storhushåll och restaurang. Kostekonomen planerar och leder arbetet och planerar även matsedeln. I arbetet ingår att ansvara för att att maten som serveras är både god och näringsriktig och att måltidsmiljön är trevlig.

Produktutveckling och ekonomi är också av stor betydelse då man ofta har ett ekonomiskt ansvar. Rollen som chef kan innebära att sköta rekrytering av personal samt ansvara för utbildnings- och arbetsmiljöfrågor. Ofta har kostekonomen ekonomiskt ansvar och sköter upphandling av tjänster och inköp av livsmedel och utrustning.

Kostekonomen kan arbeta inom hotell- och konferensverksamhet samt personalrestauranger. Inom livsmedelsindustrin arbetar kostekonomer i provkök och med marknadsföring, information, utbildning och försäljning. Man kan också arbeta med kvalitetssäkring, forskning och som konsulent. En del kostekonomer arbetar som konsulter i egen regi eller är anställda av ett konsultföretag.

Som kostekonom kan man också arbeta som controller och som utredare av måltidsverksamhet och måltidsorganisationer.

Läs även mer om livsmedelsinspektör i yrket Miljö och hälsoskyddsinspektör i Yrken A-Ö.

Kostekonomer kan exempelvis kallas kostchef, eller kostkonsulent. På kursgårdar kan kostekonomen kallas internatföreståndare.

Förmågor

Förmågor som en kostekonom behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Rollen som chef kan innebära att sköta rekrytering av personal samt ansvara för utbildnings- och arbetsmiljöfrågor. Ofta har kostekonomen ekonomiskt ansvar och sköter upphandling av tjänster och inköp av livsmedel och utrustning.