Supporttekniker, IT

Supporttekniker arbetar med teknisk support och löser problem med datorer åt kunder eller kollegor. Man genomför felsökningar, analyserar och åtgärdar uppkomna fel. Supporttekniker ger även service och support i samband med installation och underhåll av system. I rollen är man expert på datorer och behöver vara bra på att kommunicera och lösa problem åt användaren.

Arbete med service och support till datoranvändare sker inom de flesta branscher, i företag, förvaltningar och kommuner. Arbetet med support kan även ske hos företag som säljer program eller datorer.

Arbetsuppgifter
Supporttekniker eller helpdesktekniker arbetar med att ge hjälp över telefon till kunder eller användare som har problem med sina datorer, telefoner eller system. De hjälper både de som behöver stöd med att använda datorprogram och löser fel i programmen eller datorerna. Genom att ställa frågor ringar man in vad som orsakar problemen och lotsar användaren fram till möjliga lösningar.

Man skiljer ofta på first och second line support. I first line support är supportteknikern ofta först med att få kontakt med användaren. En del frågor löser man direkt, men mer komplicerade frågor skickar man vidare till de supporttekniker som arbetar i second line. Det blir allt vanligare att ärenden handlar om IT och telefoni. Många användare behöver stöd med att till exempel komma igång och använda sin e-post och kalender i telefonen.

Gränserna mellan olika datayrken blir alltmer flytande. Läs därför även om andra datayrken, till exempel om nätverkstekniker.

Arbetstider
Beredskapstjänstgöring förekommer. Det kan innebära att du måste arbeta på nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som supporttekniker inom IT behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Arbetsuppgifterna kan variera mycket, varför det är bra att vara anpassningsbar inför olika situationer.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera med andra på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Problemlösningsförmåga: Att kunna arbeta kreativt för att lösa de problem som dyker upp för stunden, och att däremellan kunna arbeta metodiskt med uppgifter som sker på rutin.

Serviceinriktad: Det är viktigt att förstå vad kunder vill och agera utifrån det, att tycka om att hjälpa andra. Det gäller att behålla lugnet även om kunder är irriterade.

Stresstålighet: Som tekniker förväntas man lösa många och varierande arbetsuppgifter, ofta med kort varsel. Därför är det viktigt att kunna hantera stress.