Drifttekniker, IT

Drifttekniker inom IT arbetar med att underhålla servrar, infrastruktur och applikationer. Drifttekniker sköter den dagliga driften av informations- och kommunikationssystem, kringutrustning, maskinvara, programvara och annan datorutrustning för att identifiera och förebygga fel och driftstörningar. I rollen är man expert på datorer och behöver vara bra på att lösa problem.

Arbete med service och support till datoranvändare sker inom de flesta branscher, i företag, förvaltningar och kommuner. Arbetet med support kan även ske hos företag som säljer program eller datorer.

Arbetsuppgifter
Drifttekniker arbetar med att lösa problem inom IT-drift. Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur stort företaget eller organisationen är. På ett mindre företag har man ofta bredare arbetsuppgifter och på ett större mer specialiserade uppgifter.

Vanliga arbetsuppgifter är att sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanligt.

Drifttekniker kan beställa och koordinera underhållstjänster i de fall man köper in dem av andra företag (outsourcing). Som drifttekniker kan man också arbeta i en drifthall och ha ansvar för stordriften av tekniska miljöer, då är automatik och övervakning de vanligaste uppgifterna.

När utrustning köpts in ansvarar driftteknikern för installationen av datorer, utrustning och datorprogram och för att testa så att de fungerar. Ibland anpassas datorer och datorprogram för att passa företaget. Det kan också ingå i jobbet att utbilda användarna.

Gränserna mellan olika datayrken blir alltmer flytande. Läs därför även om andra datayrken, till exempel om nätverkstekniker och supporttekniker.

Arbetstider
Beredskapstjänstgöring förekommer. Det kan innebära att du måste arbeta på nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som drifttekniker inom IT behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Arbetsuppgifterna kan variera mycket, varför det är bra att vara anpassningsbar inför olika situationer.

Problemlösningsförmåga: Att kunna arbeta kreativt för att lösa de problem som dyker upp för stunden, och att däremellan kunna arbeta metodiskt med uppgifter som sker på rutin.

Serviceinriktad: Det är viktigt att förstå vad kunder vill och agera utifrån det, att tycka om att hjälpa andra. Det gäller att behålla lugnet även om kunder är irriterade.

Stresstålighet: Som tekniker förväntas man lösa många och varierande arbetsuppgifter, ofta med kort varsel. Därför är det viktigt att kunna hantera stress.