Undersköterska inom vårdavdelning och mottagning

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Undersköterskans arbete handlar ofta om att vara stöttande vid svåra besked och situationer.

Som undersköterska kan man arbeta inom vårdens- och omsorgens alla områden. Här beskrivs arbetet för undersköterskor inom hälso- och sjukvården. Undersköterskor inom vårdavdelning och mottagning arbetar på sjukhus och vårdcentraler. Landsting/regioner och vårdföretag är arbetsgivare.

Arbetsuppgifter
Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. På vårdavdelningar är patienter inlagda av olika anledningar. På mottagningar och vårdcentraler kommer patienter på kortare besök.

Undersköterskan observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det är vanligt att undersköterskan kontrollerar patienters temp, puls och blodtryck samt tar blodprover och lägger om sår.

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

Undersköterskan är delaktig i att upprätta vårdplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd teknisk utrustning och administrativa system som används inom hälso- och sjukvården.

Arbetsmiljö
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning jobbar oftast i arbetslag med sjuksköterskor och läkare.

God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. Kunskap om förflyttningsteknik och rätt användning av liftar och andra hjälpmedel underlättar arbetet.

Arbetstider
Undersköterskor inom hälso- och sjukvården arbetar under dagtid, kvällar och helger. Nattarbete förekommer. På vårdcentraler och vissa mottagningar arbetar man dagtid.

Förmågor

Förmågor som en undersköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med patienter och anhöriga. Yrket är mycket socialt och ett gott bemötande är viktigt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta systematiskt utifrån vårdplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetet på vårdavdelningar och mottagningar bedrivs oftast i team.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i patienters fysiska och psykiska tillstånd samt att rapportera till andra yrkesgrupper.