Ventilationsmontör

Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker arbetar med att skapa ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Ventilationsplåtslagare/montörer tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Ventilationstekniker injusterar, driftsätter och underhåller systemen.

Ventilationsmontörer- och tekniker är anställda av ventilationsentreprenadföretag som arbetar på uppdrag av bland annat fastighetsägare, industrier och kommuner. Ventilationstekniker kan även vara anställa av serviceföretag, fastighetsbolag eller hos en tillverkares teknik/serviceavdelning.

Arbetsuppgifter
Inom ventilationsbranschen arbetar flera yrkesgrupper, här beskrivs plåtslagare/montörer och tekniker. Arbetet bidrar till ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat i bostäder, kontor, sjukhus och andra lokaler.

Ventilationsplåtslagaren/montören arbetar med att tillverka och installera ventilationssystem i byggnader. I arbetet ingår bland annat att montera fläktar, kanaler och aggregat. Olika plåtslageritekniker används i arbetet.

Ventilationstekniken arbetar med driftsättning av ventilationsaggregat, injustering av luftflöden och service av ventilationssystemen. Viss programmering kan ingå i arbetsuppgifterna. Ventilationstekniker gör exempelvis felsökningar på befintliga luftbehandlingsaggregat och åtgärdar felen. Arbetet handlar om att se till att ventilationen fungerar optimalt.

Det är inte alltid tydliga skiljelinjer mellan yrkesrollerna. Ibland kan tillverkning, montagearbete och ventilationsteknik utföras av samma person.

Ritningsläsning är en del av arbetet. Det ingår även löpande dokumentation av utförda arbeten och åtgärder. Man gör också beställningar av material.

Arbetsmiljö
Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker utgår ifrån hemmet eller ett kontor och åker ut på bokade uppdrag inom ett visst geografiskt område. Det är vanligt att arbeta självgående eller som del i ett arbetslag, beroende på uppdrag. Vid en större nybyggnation av en fastighet arbetar man ofta tillsammans med andra yrkesgrupper.

Förmågor

Förmågor som en ventilationsmontör/tekniker behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Förmåga att planera och strukturera sitt arbete eftersom ett effektivt arbete är avgörande för lönsamheten.

Problemlösningsförmåga: Olika problem är en del av vardagen i branschen, det är av stor vikt att kunna lösa dessa så bra och kostnadseffektivt som möjligt.

Samarbetsförmåga: God kommunikation och samverkan med övriga installatörer, byggare och uppdragsgivare är viktigt i arbetet.

Serviceinriktad: Förmåga att ge god service då arbetet innebär mycket kundkontakter. Ventilationsmontören/teknikern behöver kommunicera med kunder och hålla en dialog kring pågående arbeten och utförda åtgärder.

Självständighet: Ventilationsmontörer/tekniker arbetar ofta i en självständig roll, vilket innebär en hög grad av eget ansvar. De kan också ingå som del i ett arbetslag som samverkar i olika projekt.