Maskinoperatör inom påfyllning, packning, märkning

Maskinoperatörer som arbetar med påfyllning, packning och märkning styr och övervakar maskiner som till exempel fyller på förpackningar och märker dem med etiketter. Det är bra att vara noggrann och ha fokus på produktionen.

Maskinoperatörer arbetar inom industrin.

Arbetsuppgifter
Maskinoperatörer styr och övervakar maskiner som till exempel tappar upp på flaskor eller fyller på och försluter förpackningar och behållare. Maskinerna styrs till stor del digitalt via en dator.

Det kan till exempel vara olika drycker som tappas upp på flaskor inom livsmedelsindustrin, eller mediciner som fylls i burkar och förses med etiketter inom läkemedelsindustrin.

I arbetet ingår att fylla på och tömma den maskin man arbetar vid och ansvara för att produktionen flyter på utan långvariga stopp. Det kan också ingå att lasta de förpackade varorna ut på lager för att de ska kunna transporteras vidare därifrån.

Man sköter maskiner som packar, väger och emballerar varor, genom att till exempel svepa in dem i en skyddande plast. Varorna lastas på lastpallar och märks med till exempel fraktsedlar inför transport.

I uppgifterna ingår även enklare underhållsarbeten.

Arbetstider
Skiftarbete kan förekomma.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer inom påfyllning, packning och märkning behöver ha eller utveckla:

Noggrann: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.