Vårdbiträde

Vårdbiträden arbetar inom vård- och omsorgsbranschen. De flesta finns inom hemtjänsten och annan kommunal omsorg. Vårdbiträden har oftast erfarenhet inom vården, men saknar yrkesutbildning inom området. Yrket kan ge värdefull erfarenhet inför utbildning till undersköterska eller sjuksköterska.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt inom hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Arbetsuppgifter
Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer brukaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Detta genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning. Andra arbetsuppgifter är att lägga om sår, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. De ska också kunna ta vara på vårdtagarens egna resurser samt stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av.

Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som utförs samt genomföra olika provtagningar och kontroller. Men även att dela ut mat, hjälpa patienterna med hygienen, fylla på förråd samt se till att det är städat ingår.

I arbetet ingår att informera samt vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för brukare och anhöriga. En viktig del för många vårdbiträden är att kunna brukarnas hemspråk. Det blir allt vanligare att människor som kommit hit från andra länder vill få stöd och hjälp på sitt hemspråk när de blir gamla.

Arbetstider
Som vårdbiträde får man vara beredd på att arbeta obekväma arbetstider, vilket kan betyda helger, kvällar och nätter.

Förmågor

Förmågor som vårdbiträden behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som vårdbiträde behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner och genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med annan vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksamhet: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.