Ordersamordnare

En ordersamordnare planerar och kontrollerar ett företags inkommande och utgående order. Att rätt beställning levereras till rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv försäljning och kundservice. Därför måste en ordersamordnare vara strukturerad och ha en helhetssyn på processen, från inkommande order till levererad produkt samt uppföljningar med kund.

Arbetsplatsen för ordersamordnare finns inom tillverkningsindustri, handel och transportföretag, men även andra företag som hanterar olika sorters order och beställningar. Yrket kan ha andra titlar så som orderadministratör, orderläggare eller flödeskoordinator.

Arbetsuppgifter
Ordersamordnare är ett samlingsbegrepp för ett antal olika yrkesroller. Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och även mellan företag.
Grunden i en ordersamordnares arbete är att sköta inkommande och utgående beställningar, ta emot förfrågningar, skicka offerter och säkerställa att företaget håller avtalade leveranser. I arbetet som ordersamordnare ingår mycket planering. Ibland kan även fakturering och enklare administrativa uppgifter ingå i arbetet.

Ordersamordnaren sköter processen och kontakten mellan beställare och leverantör. Kundkontakten är en viktig del i varje arbetsuppgift – från första mötet vid en förfrågan, vid förslag av offert, vid mottagande av beställning och vid uppföljning av leveransen. Det behövs både god intern och extern kommunikation för att det ska fungera väl.

Det är viktigt att kunna hantera många saker samtidigt eftersom ordersamordnaren oftast behandlar flera order, till flera olika beställare parallellt.

Förmågor

Förmågor som kan vara bra för en ordersamordnare att ha eller utveckla:

Flexibel: Bra på att hantera förändringar och anpassa sig efter situationen.

Noggrann: Duktig på att kontrollera så att uppgifterna är korrekt utförda.

Organisationsförmåga: Ordersamordnare behöver ha förmåga för att se helheten och vara bra på att planera processer och arbeten.

Social förmåga: Arbetet innehåller mycket kontakter med andra människor, det är viktigt att ha ett bra bemötande mot till exempel kunder och kunna ge service.

Stresstålig: Ordersamordnaren oftast behandlar flera order, till flera olika beställare parallellt. Därför är det viktigt att kunna hantera flera uppdrag samtidigt i ett högt tempo.