Skattehandläggare

Skattehandläggare ser till att privatpersoner och företag betalar skatter och avgifter på rätt sätt. I arbetet ingår att utreda, analysera och fatta beslut i skatteärenden. Vanliga uppgifter är att granska inkomstdeklarationer och företagens redovisning av moms, bokföring och inbetalda arbetsgivaravgifter. Skattehandläggare arbetar också i förebyggande syfte med information till olika målgrupper.

Skattehandläggare arbetar på Skatteverket som är förvaltningsmyndighet för bland annat skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Skattehandläggare arbetar på skattekontor som finns på ett fyrtiotal orter i landet.

Arbetsuppgifter
Skattehandläggaren arbetar med förebyggande arbete och kontrollverksamhet. Skattehandläggaren utreder, analyserar och fattar beslut i olika skatteärenden. I arbetet ingår många kontakter, både med privatpersoner och företag. Skattehandläggaren kan inrikta sig på olika skatteområden, till exempel moms, företagsbeskattning, inkomstbeskattning och internationell beskattning.

Granskning av inkomstdeklarationer är en vanlig arbetsuppgift. Då utreds inlämnade deklarationer som av olika anledningar inte ser ut att stämma. Det kan handla om allt från enkla räknefel till misstankar om skattebedrägerier.

Skattehandläggare med inriktning mot revision arbetar med att granska företag och deras redovisning av moms och inbetalda arbetsgivaravgifter, bokföring och deklarationer. Det är en skatterevisor som är ytterst ansvarig för revisionen, men fler skattehandläggare kan delta i arbetet.

Skattehandläggare har också informationsträffar för olika målgrupper, till exempel för blivande och nya företagare. På informationsträffarna går man till exempel igenom regelverk. Informationsträffarna kan ske fysiskt eller över webben.

På lokala servicekontor arbetar skattehandläggare med service och information till privatpersoner och företag. Arbetet handlar ofta om att svara på allmänna frågor. Handläggare på Skatteupplysningen ger samma service via telefon, e-post och ibland via sociala medier.

Skattehandläggare som arbetar med borgenärsverksamhet hanterar uppgifter som rör konkurser och skuldsanering. Samarbete med andra myndigheter är vanligt.

Det finns också skatteombud som arbetar med att föra Skatteverkets talan i domstolsprocesser.

Arbetstider
Skattehandläggare på skattekontor har flexibel arbetstid och arbetar ofta vanliga kontorstider. På Skatteupplysningen och servicekontor har man schemalagd arbetstid.

Förmågor

Förmågor som en skattehandläggare behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga:
Förmåga att kontrollera detaljer och samtidigt lyfta blicken och se samband, konsekvenser och dra slutsatser.

Kommunikativ förmåga: Förmåga att kunna ge information till privatpersoner och företag på ett lättförståeligt sätt, både muntligt och skriftligt.

Samarbetsförmåga: Förmåga att samarbeta med kollegor och andra genom att dela med sig av sina kunskaper och delta i utvecklingsarbete.

Serviceinriktad: Förmåga att bemöta medborgare och företag, sätta sig in i deras situation och ge god service.

Utvecklingsinriktad: En viktig del i arbetet är att bidra med kreativa idéer och förslag till förbättringar, till exempel i samband med den digitala utvecklingen som påverkar arbetet.