Akutsjuksköterska

Akutsjuksköterskan ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomar. Akutsjuksköterskan assisterar vid undersökningar och behandlingar och påbörjar själv vissa behandlingar. I arbetet ingår att fatta snabba beslut om omvårdnadsåtgärder. Arbetet sker ibland i högt tempo och det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressfyllda situationer.

Akutsjuksköterskor arbetar på akutmottagningar, akutvårdsavdelningar, traditionella vårdavdelningar och postoperativa avdelningar (uppvakning efter operation). De kan även arbeta på intermediärvårdsavdelning, en avdelning för patienter som är för sjuka för att kunna vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård.

Arbetsuppgifter
Akutsjuksköterskan arbetar med akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar. Akutsjukvård innebär den vård och omvårdnad som ges till patienten inom de första 24 timmarna på en akutmottagning, akutvårdsavdelning eller motsvarande.

Akutsjuksköterskan arbetar med ett brett verksamhetsområde. Övergripande ansvarar akutsjuksköterskan för avancerad omvårdnad vid akuta och ibland komplexa skade- och sjukdomstillstånd. I arbetet ingår att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökning, assistera vid undersökningar och behandlingar och själv inleda vissa behandlingar.

I arbetet ingår att vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Akutsjuksköterskan identifierar tänkbara livshotande tillstånd på patienter som inte har blivit diagnosticerade av läkare. Akutsjuksköterskan måste snabbt kunna fatta korrekta beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få, trots begränsad bakgrundsinformation om patienten. Utifrån patientens tillstånd prioriterar och samordnar akutsjuksköterskan de omvårdnadsåtgärder som behövs.

Akutsjuksköterskor träffar patienten under kort tid. En viktig del i arbetet är att överföra information till olika vårdgivare, till exempel när patienten flyttas till en annan avdelning.

Arbetsmiljö
Arbetet sker ibland i högt tempo och det är viktigt att behålla lugnet i stressfyllda situationer. Akutsjuksköterskan samarbetar i team med undersköterskor och läkare.

Arbetstider
Akutsjuksköterskor har schemalagd dag-, natt- och helgtjänst.

Förmågor

Förmågor som akutsjuksköterskor behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: En snabb iakttagelseförmåga och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är viktigt.

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Stresstålig: Eftersom akutsjuksköterskan hanterar akuta fall är det viktigt att kunna genomföra sitt arbete i ett högt arbetstempo och behålla lugnet i stressfyllda situationer.