Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård. Anestesisjuksköterskor söver eller ger patienter lokalbedövning inför en operation. Intensivvårdssjuksköterskor vårdar svårt sjuka människor på intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut och behålla lugnet i pressade situationer. I många delar av arbetet används mycket tekniskt avancerad utrustning.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar på avdelningar inom intensivvård, operation, uppvakning och smärtbehandling. De kan också arbeta på akutmottagningar eller inom ambulanssjukvården.

Arbetsuppgifter
En anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska) söver och ger patienter lokalbedövning inför en operation. I arbetet ingår att övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under operationsingreppet. Anestesisjuksköterskan ser till att patientens andning, blodcirkulation och smärtbehandling fungerar. Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. Efter läkares ordination ges också annan behandling som till exempel blodtransfusioner och tillförsel av läkemedel.

Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingar vid livshotande tillstånd hos patienten, till exempel vid trafikolyckor och hjärtstillestånd. Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används i arbetet.

En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. De behöver ständig tillsyn och behandling och är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan övervakar. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt kunna starta rätt behandling. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att patienterna får den omvårdnad de behöver, till exempel ger läkemedel, dropp och sköter om allt som inte patienten kan klara själv.

På en uppvakningsavdelning arbetar anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan med att övervaka patienterna efter operationen tills de kan förflyttas till en vårdavdelning.

Arbetstider
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor går ofta på schema och arbetstiden kan växla mellan dag, natt och helg.

Förmågor

Förmågor som anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: En snabb iakttagelseförmåga och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är viktigt.

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.