Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård. Anestesisjuksköterskor söver eller ger patienter lokalbedövning inför en operation. Intensivvårdssjuksköterskor vårdar svårt sjuka människor på intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut och behålla lugnet i pressade situationer. I många delar av arbetet används mycket tekniskt avancerad utrustning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar på avdelningar inom intensivvård, operation, uppvakning och smärtbehandling. De kan också arbeta på akutmottagningar eller inom ambulanssjukvården.

Arbetsuppgifter
En anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska) söver och ger patienter lokalbedövning inför en operation. I arbetet ingår att övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under operationsingreppet. Anestesisjuksköterskan ser till att patientens andning, blodcirkulation och smärtbehandling fungerar. Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. Efter läkares ordination ges också annan behandling som till exempel blodtransfusioner och tillförsel av läkemedel.

Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingar vid livshotande tillstånd hos patienten, till exempel vid trafikolyckor och hjärtstillestånd. Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används i arbetet.

En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. De behöver ständig tillsyn och behandling och är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan övervakar. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt kunna starta rätt behandling. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att patienterna får den omvårdnad de behöver, till exempel ger läkemedel, dropp och sköter om allt som inte patienten kan klara själv.

På en uppvakningsavdelning arbetar anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan med att övervaka patienterna efter operationen tills de kan förflyttas till en vårdavdelning.

Arbetstider
Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor går ofta på schema och arbetstiden kan växla mellan dag, natt och helg.

Förmågor

Förmågor som anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: En snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är viktigt.

Empatisk förmåga: Behöver ha förståelse för situationen patienterna och de närstående är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de närstående om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: Arbetet sker i team, därför är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Stresstålighet: Då man som sjuksköterska inom akutvård hanterar just akuta fall är det viktigt att kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt i ett högt arbetstempo och behålla sitt lugn i stressfyllda situationer.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.