Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare arbetar med att bygga vägar, broar, parker, trädgårdar och anläggningar av olika slag. Arbetsuppgifterna skiljer sig mycket beroende på arbetsområde. Anläggningsarbetare gör allt från att lägga asfalt och rörledningar, underhålla vägar och järnvägar, anlägga parker och trädgårdar till att stensätta gator och torg.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Anläggningsarbetare m.fl.

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare i grundskolans senare år blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lärare till grundskolans senare år kommer att öka under de kommande tio åren. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att öka. Antalet elever i årskurserna 4-9 kommer att öka i god takt varje år fram till och med år 2025.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms bli otillräcklig. Antalet personer som tar lärarexamen kommer inte vara tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Anläggningsarbetare är oftast anställda av bygg- och anläggningsföretag eller inom den kommunala byggverksamheten.

Arbetsuppgifter
Anläggningsarbetare är en stor yrkesgrupp som arbetar med många olika uppgifter inom anläggning. En stor del av arbetet handlar om att förbättra infrastrukturen i landet. Anläggningsarbetare bygger bland annat vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Vid vägbyggen kan man till exempel arbeta med att lägga rör för fjärrvärme och vatten, underhålla och reparera vägar samt montera räcken och trafikskyltar. En del anläggningsarbetare specialiserar sig och jobbar till exempel enbart med asfaltläggning och blir då beläggningsarbetare.

Anläggningsarbetare arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden och på offentliga platser, så som parker och trädgårdsanläggningar. I arbetet ingår att anlägga gräsmattor, lekplatser och gångvägar. Anläggningsarbetare lägger exempelvis kantsten, gatsten och sten- och betongplattor.

Anläggningsdykare är en annan specialisering inom anläggningsyrket. De är oftast anställda av dykeriföretag och arbetar med att till exempel bygga eller reparera broar, hamnar och kraftverk. Arbeten kan utföras på ned till 50 meters djup men sker oftast på grundare vatten. Många arbetsuppgifter utförs också på land.

Arbetsmiljö
Anläggningsarbete arbetar utomhus året runt. Det kan förekomma tunga lyft i jobbet, men anläggningsarbetare samarbetar ofta med maskinförare som utför tyngre arbetsmoment.

Arbetstid
Det är vanligt med resor till och från jobbet eftersom många anläggningsarbetare periodvis arbetar utanför hemorten. Ibland bor anläggningsarbetare tillfälligt på arbetsorten.

Förmågor

Förmågor som anläggningsarbetare behöver ha eller utveckla:

God fysik: En god grundfysik underlättar arbetet som ibland kan vara fysiskt krävande.

Samarbetsförmåga: Anläggningsarbetare ingår ofta i ett arbetslag och det är därför viktigt att kunna samarbeta.

Problemlösningsförmåga: Ibland stöter anläggningsarbetaren på problem som behöver lösas.