Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning. Variationen inom yrket är stor. Arbetet sker ibland i högt tempo. Det kan också vara av betydligt lugnare karaktär, exempelvis vid mindre akuta transporter mellan olika sjukhus. Arbetet är ibland fysiskt krävande.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Ambulanssjuksköterskor är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.

Arbetsuppgifter
Ambulanssjuksköterskan tar hand om personer i alla åldrar som drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Ambulanssjuksköterskan undersöker och behandlar patienten innan och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

Till exempel ska ambulanssjuksköterskan kunna förlösa en gravid kvinna, rädda liv vid hjärtstopp och hantera trafikolyckor. Det kan också handla om olycksfall med barn eller personer med psykisk ohälsa. Vid större olyckor med många skadade behöver ambulanssjuksköterskan prioritera så att den med störst skada får hjälp först.

Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Ibland handlar det till exempel om att övervaka patientens tillstånd.

Ambulanssjuksköterskan samarbetar med en sjuksköterska eller en ambulanssjukvårdare. Vid samarbete med sjukvårdare har sjuksköterskan det medicinska ansvaret, vilket innebär att göra de undersökningar och behandlingar som krävs innan ambulansen kommer fram till sjukhuset. Till exempel ger ambulanssjuksköterskan medicin till patienten på olika sätt, beroende på ålder och behov.

När teamet är klara med ett uppdrag, rapporterar ambulanssjuksköterskan vårdarbetet till nästa instans som fortsätter med den vård man har påbörjat.

Arbetsmiljö
Ambulanssjuksköterskan har ibland ett fysiskt tungt jobb och måste kunna bära patienter på bår. Ibland sker arbetet i högt tempo om transporten är brådskande och patientens tillstånd försämras. Ambulansteamet samverkar via ett radiosystem med SOS, räddningstjänst och polis.

I arbetet ingår att hantera trafiken och att läsa kartor via GPS för att hitta fram till rätt plats. Ambulansteamet turas om att köra ambulansen.

Arbetstider
Ambulanssjuksköterskor har schemalagd dag-, natt- och helgtjänst.

Förmågor

Förmågor som ambulanssjuksköterskor behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: En snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är viktigt.

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

God fysik: Ambulanssjuksköterskans arbete är till viss del fysiskt tungt.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: Samspelet är mycket viktigt i ambulanssjukvården. Ambulanssjuksköterskan samarbetar med kollega, polis, räddningstjänst, SOS och sjuksköterskor i kommun med mera.

Stresstålig: Eftersom ambulanssjuksköterskan hanterar akuta fall är det viktigt att kunna genomföra sitt arbete i ett stundtals högt arbetstempo och behålla lugnet i stressfyllda situationer.