Telefonförsäljare

En telefonförsäljare skapar relationer med kunder via telefon i syfte att sälja eller väcka intresse för en vara eller tjänst. Man kan arbeta både med försäljning mot privatpersoner och mot företag. Att vara bra på att lyssna, kommunicera med kunderna och sälja är viktiga förmågor för en telefonförsäljare.

 

Telefonförsäljare kan både vara anställda i ett företag på en försäljningsavdelning, men kan också vara anställda på callcenter eller telemarketingföretag.

Arbetsuppgifter
Telefonförsäljare arbetar med att sälja eller väcka intresse för en vara eller tjänst. Arbetet utförs med hjälp av telefon och dator. Försäljningen sker antingen direkt till konsumenter (B2C - business to customer) eller till företag (B2B - business to business).

Säljuppdragen är väldigt varierande. Man säljer många olika typer av varor och tjänster, ibland är det en kombination av båda. Det kan vara en produkt som också företaget säljer utbildning till.

De personer eller företag som rings upp är utvalda utifrån olika egenskaper. Det gör att de förväntas vara intresserade av det man vill sälja. Urvalet av kunder som rings upp görs av det säljande företaget och listorna med kunder för telefonsäljaren att ringa till styrs automatiskt.

En telefonförsäljare arbetar mot mål för hur mycket som ska säljas. Det är vanligt att det går bättre vissa dagar och sämre andra dagar. Ofta får telefonförsäljaren coaching för att utvecklas, till exempel genom att en erfaren kollega lyssnar på samtalen för att sedan ge tips.

Arbete som telefonförsäljare kan leda vidare till andra uppgifter. Exempelvis som coach, utbildare eller en ledande uppgift. De flesta som gör karriär inom branschen har en gång börjat arbeta som säljare.

Arbetstider
Många av de arbetstillfällen som finns är tillgängliga på heltid men det finns ofta möjlighet till deltid och möjlighet till flexibla arbetstider. Ibland finns också möjlighet att arbeta på distans. Att sälja till privatpersoner via telefon görs ibland på kvällar och helger.

Arbetsmiljö
Säljaren sitter nästan alltid tillsammans med andra som också säljer. Det är för att hjälpa och stötta varandra. Det finns svenska företag som har verksamhet även i andra länder, vilket ger möjlighet att arbeta utomlands.

Förmågor

Förmågor som en telefonförsäljare behöver ha eller utveckla:

Kundfokus: Arbetet kräver att man har en god kommunikationsförmåga.

Flexibilitet: Det är viktigt att kunna hantera olika typer av situationer och olika typer av människor. Man arbetar ofta i olika uppdrag över tid.

Säljinriktad: God service och flexibel i kontakten med kunderna.