Traders och fondförvaltare

Dagligen flödar pengar på finansmarknaden och traders och fondförvaltare förvaltar värdepapper. De representerar sina uppdragsgivare som äger värdepappersportföljen. Traders och fondförvaltare behöver ha kunskap om marknaden och dess utveckling.

Fondförvaltare arbetar vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning hos en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra tänkbara arbetsplatser är fonder, stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning.

Arbetsuppgifter
Fondförvaltare förvaltar de värdepapper som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer.

Fondförvaltaren är ombud för uppdragsgivaren som äger värdepappersportföljen. Mindre kundföretag och privatpersoner köper portföljförvaltning hos banker eller värdepappersbolag. Större institutionella företag har egna anställda fondförvaltare.

Värdepappersportföljer kräver ständig bevakning och förändring. Fondförvaltaren köper och säljer värdepapper för att hela tiden trots olika omvärldsförändringar uppfylla uppdragsgivarens mål avseende till exempel avkastning och risk.

Det är viktigt att fondförvaltaren är välinformerad om vad som händer på marknaden och har nära samarbete med analytiker och mäklare. Fondförvaltaren förutsätts ha en uppfattning om hur utvecklingen kan bli för att kunna mildra konsekvenserna av exempelvis en kommande räntehöjning.

Förmågor

Förmågor som en fondförvaltare och trader behöver ha eller utveckla:

Analytisk: Behöver vara analytisk för att förstå finansmarknaden.

Samarbetsförmåga: God förmåga att samarbeta och knyta kontakter.

Kommunikativ: God förmåga att kommunicera både i tal och skrift.