Arkitekt

Arkitekter som arbetar med hus tar fram förslag på hur byggnader av olika slag ska se ut. Utifrån olika behov, önskemål och krav söker arkitekter lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta arkitekter som arbetar med hus är anställda av privata arkitekt- eller konsultföretag. De flesta arkitektföretag är medelstora med mellan 15-20 anställda. De arbetar också inom byggnads- och fastighetsföretag.

Arbetsuppgifter
Många arkitekter arbetar med att projektera, det vill säga förbereda ett byggnadsprojekt genom att ta fram förslag för hur slutresultatet ska se ut. Uppdraget kan vara att projektera en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller att modernisera äldre hus. Arkitektens kunder kan vara privatpersoner, företag eller offentliga verksamheter. För att kunna arbeta självständigt som arkitekt krävs oftast flera års erfarenhet av praktiskt arbete.

Som nyutbildad arkitekt är det vanligt att under de första åren prova på alla delar i yrket tillsammans med en erfaren arkitekt. Arbetsuppgifterna för en nyutbildad arkitekt kan exempelvis vara att rita pentryn och köksutställningar, arbeta med färgsättning och fasader. Det är också vanligt att delta i tävlingar på arkitektkontoren. En arkitekttävling är ett sätt för kontoret att få uppdrag och kan exempelvis vara att rita ett nytt konserthus eller en ny skola i konkurrens med andra arkitektkontor.

Förmågor

Förmågor som arkitekter behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga Förmåga att lyssna, vara tydlig och kunna leva sig in i andra människors behov.

Kreativt tänkande Förmåga att se möjligheter utifrån givna ramar.

Problemlösning Förmåga att hitta lösningar som bäst tillgodoser flera olika perspektiv. Vara förutseende och ta hänsyn till både social och tekniska konsekvenser.

Samarbetsförmåga Förmåga att samordna och sammanväga olika intressenters krav och önskemål.

Organisationsförmåga Förmåga att arbeta efter tidsplaner och till exempel hantera budget.