Arkitekt

Arkitekter tar fram idéer och förslag på allt från rum och byggnader till parker och städer. Arkitekter har ofta en frihet i den estetiska utformningen, men arbetar alltid utifrån beställarens olika behov och krav. Under processen krävs både samarbets- och organisationsförmåga, samt en förståelse för ekonomiska, miljömässiga och tekniska krav. Idag arbetar arkitekter mestadels digitalt i olika design- och skissprogram.

Många arkitekter arbetar på privata arkitekt- eller konsultföretag. Arkitekter kan också arbeta inom byggnads- och fastighetsbolag eller driva eget företag.

Arbetsuppgifter
Arkitekter skissar och modellerar på allt från rum och byggnader till parker och städer. En vanlig arbetsuppgift är att projektera, det vill säga förbereda ett byggnadsprojekt genom att ta fram förslag för hur slutresultatet ska se ut. Arkitekten har ofta stor kreativ frihet, men behöver ta hänsyn till olika tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Det viktigaste är att skapa miljöer som fungerar för de som i slutändan ska vistas där.

Vid projektering beräknar arkitekten kostnader, skissar och spånar idéer för att ta fram förslag utefter kundens behov, önskemål och krav. Arkitektens kunder kan vara privatpersoner, företag eller offentliga verksamheter. Idag arbetar arkitekter mestadels med digitala verktyg. I dessa program tas modeller och ritningar fram som kan visas upp för kunder och användas vid kommande byggnation.

Som nyutbildad arkitekt är det vanligt att under de första åren prova på alla delar i yrket tillsammans med en erfaren arkitekt. Arbetsuppgifterna för en nyutbildad arkitekt är ofta mindre och enklare. Det kan exempelvis vara att rita pentryn och köksutställningar eller arbeta med färgsättning och fasader. Allt eftersom blir ansvarsområdena större och mer komplexa. För att kunna arbeta självständigt som arkitekt krävs vanligen flera års erfarenhet av praktiskt arbete.

Förmågor

Förmågor som arkitekter behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga: Arkitekter behöver god kommunikativ förmåga för att kunna förstå kundens behov och senare kunna presentera och förklara sina förslag på ett lättförståeligt sätt.

Kreativ förmåga: Kreativitet är mycket viktigt eftersom arkitekten skapar nya idéer och lösningar. Arkitekter förbereder byggnadsprojekt och det är viktigt att kunna hitta lösningar som bäst tillgodoser förutsättningarna.

Initiativförmåga: Arkitekter behöver kunna arbeta självständigt och fatta många beslut. Att ta fram nya förslag och driva projekt framåt kräver god initiativförmåga.

Samarbetsförmåga: Arkitekter arbetar ofta tillsammans med andra, vilket ställer krav på samarbetsförmåga. Att kunna samordna och sammanväga olika intressenters krav och önskemål är också viktigt.