Ingenjörer inom maskinteknik

Rätt sak på rätt plats i rätt ögonblick är viktigt för maskiningenjören. Detta gäller i hela kedjan från ritning och prototyp till test och produktion. Maskiningenjörer skapar och förbättrar tekniska produkter, så som robotarmar, bilmotorer, hissar och självgående skogsmaskiner. Maskiningenjören kan arbeta med hela tillverkningsprocessen eller specialisera sig på något led.

Maskiningenjörer behövs på små som stora företag, ofta inom tillverkningsindustrin. Det är vanligt att maskiningenjörer arbetar som konsulter och anställs för olika projekt ute hos företag.

Arbetsuppgifter
Maskiningenjörer kan ha ett flertal olika uppgifter, allt ifrån konstruktion av maskiner till effektivisering av processer och produktionsled. Vanliga arbetsuppgifter för maskiningenjörer är produktutveckling, produktionsledning, kvalitetsteknik, inköp och projektledning.

Maskiningenjörer med fokus på konstruktion konstruerar och utvecklar mekaniska produkter - allt ifrån bilmotorer till hela produktionsanläggningar för industrier. Det är maskiningenjörens uppgift att utföra beräkningar, så som hållfasthet och materialåtgång, samt att ta fram ritningar.

Maskiningenjörer med fokus på produktion kallas ofta i sin yrkesroll för produktionsingenjörer eller driftsingenjörer. Utmaningen ligger i att från konstruktionsritningar skapa en färdig produkt. Arbete för att förebygga avvikelser, kvalitetskontroller och avvikelseutredningar genomförs av maskiningenjörer. Många maskiningenjörer arbetar också som arbetsledare och ansvarar då för hela produktionsledet av diverse produkter. Maskiningenjören leder då arbetet och ansvarar för att rätt utrustning finns på plats och att det finns arbetskraft med rätt kompetens.

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: I arbetet som maskiningenjör görs beräkningar på olika beroenden och det krävs analytisk förmåga för att se och förstå hur olika variabler hänger ihop.

Noggrann: Som maskiningenjör är noggrannheten viktig då ansvarsområden så som ekonomi, säkerhet och kvalitet vilar på dennes axlar.

Social förmåga: Maskiningenjören arbetar vanligen i team och ofta som projektledare, vilket innebär mycket samarbete och kontakter både internt och externt.