Ingenjör inom kemi och kemiteknik

De flesta ingenjörer inom kemiområdet arbetar inom tillverkningsindustrin och framför allt kemikalie- och läkemedelstillverkning. Laboratorieingenjörer arbetar främst inom läkemedelsindustrin, kemiindustrin samt pappers- och massa industri.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Här kan du läsa om ingenjörer som jobbar inom området kemi och kemiteknik:

Intervju med Jens Renberg, produktionsingenjör - Smurfit Kappa Kraftliner AB
Utbildning: civilingenjör kemiteknik

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga Förmåga att samla in och hantera ett ibland stort material och bryta ned till mindre beståndsdelar och där söka efter samband och orsaker.

Kommunikationsförmåga Förmåga att kommunicera både verbalt och i skrift.

Kreativt tänkande Förmåga att se problem ur olika perspektiv och hitta nya och optimala lösningar.

Organisationsförmåga Handlar om viktiga projektledaregenskaper, att kunna strukturera arbetet, göra hållbara planer och sedan kunna hålla planeringen.

Problemlösning Förmåga att finna lösningar med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.

Samarbeta Ingenjörer behöver ofta samarbeta med flera olika aktörer och förmågan att hitta goda samarbeten blir avgörande för resultatet.

Tidshantering Att kunna planera och använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner är viktigt.