Ingenjör inom IT

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Ingenjörer inom IT-området arbetar med att hitta IT-lösningar som på olika sätt stödjer verksamheter inom företag och organisationer. Vanliga yrken är IT-strateg, IT-samordnare, IT-arkitekt, systemvetare, testledare, användbarhetsexpert och säkerhetsansvarig inom IT. Flera inriktningar på ingenjörsutbildningen är användbar och efterfrågad inom branschen.

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Förmåga att samla in och hantera ett ibland stort material och bryta ned till mindre beståndsdelar och där söka efter samband och orsaker.

Kommunikationsförmåga: Det är vanligt att ingenjörer inom IT leder projekt och då är det viktigt att kunna föra fram budskap till sina medarbetar på ett bra och effektivt sätt.

Kreativt tänkande: Förmåga att se problem ur olika perspektiv och hitta nya förslag och lösningar.

Organisationsförmåga: Det är vanligt att ingenjörer inom IT leder projekt och då är det viktigt att kunna strukturera arbetet, göra hållbara planer och sedan kunna hålla planeringen.