Ingenjör inom elektroteknik

Elektroteknik är ett samlingsnamn för flera områden inom tillämpad elektrofysik, där elektricitet och elektromagnetism används. Några av områdena inom elektrotekniken är telekommunikation, radar och elkraftteknik. Elektroteknik-ingenjörens jobb kan handla om att utveckla teknik i allt från medicinsk utrustning till självkörande bussar och 5g-nät.

Ingenjörer inom elektroteknik kan arbeta i nästan alla tekniska branscher, både i offentlig och privat sektor. Exempel på arbetsgivare är kommuner, energibolag, tillverkningsindustrin och konsultfirmor. För elektroteknik-ingenjörer som vill arbeta utomlands finns goda möjligheter till internationell karriär inom området.

Arbetsuppgifter
Elektroteknik-ingenjörer behövs inom områden som elektronik, elkraft, kommunikation, rymdteknik, försvar, medicinsk teknik, fordon och it. De kan arbeta med allt ifrån konstruktion och produktion till utveckling och forskning. Specialisering på särskilda områden är vanligt.

Produktutveckling är en vanlig arbetsuppgift. Elektrotekniska system skall projekteras, konstrueras och provas för att sedan drivas och underhållas. Exempel på specifika produkter är elektriska installationer, elnätet, mobil kommunikation, datornätverk, fordons- och järnvägsteknik eller medicinteknisk utrustning.

Elektrotekniska produkter finns redan i det mesta man möter i vardagen och den pågående utvecklingen mot exempelvis förnybar elproduktion med solceller och vindkraftverk ökar efterfrågan på ingenjörer med elektroteknisk kompetens.

Efter några års erfarenhet är det vanligt att arbeta som projektledare eller gruppchef. Arbete inom forskning är också vanligt.

Förmågor

Förmågor som ingenjörer inom elektroteknik behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Förmåga att samla in och hantera stor mängd data är viktigt för att kunna dra slutsatser och leda utvecklingen framåt.

Kommunikationsförmåga: Eftersom ingenjören ofta får roll som projektledare är det viktigt att kunna kommunicera tydligt och effektivt med medarbetare och externa intressenter.

Organisationsförmåga: Ingenjören inom elektroteknik behöver kunna strukturera arbetet och göra hållbara planer, både för sig själv och andra.

Problemlösning: Elektroteknik-ingenjören möter ofta nya utmaningar och behöver därför en förmåga att se problem ur olika perspektiv och hitta nya och optimala lösningar.

Samarbetsförmåga: Ingenjörer behöver ofta samarbeta med flera olika aktörer och förmågan att hitta goda samarbeten blir avgörande för resultatet.