Ingenjör inom bygg- och anläggning

Ingenjörer inom bygg och anläggning ser tydliga resultat av sitt arbete, till exempel ett hus eller en bro. Att skapa byggnadsverk och infrastruktur utgör en central del i samhällets utveckling. Med tekniska kunskaper söker byggingenjörerna den bästa lösningen på ett problem eller för att effektivisera en process. Det finns flera olika roller inom projektet och ofta handlar det om ledande befattningar.

 

Ingenjörer inom bygg och anläggning arbetar vanligen på företag inom byggnadsbranschen eller olika teknikföretag. Det är vanligt att vara anställd i konsultfirmor och hyras in för hela eller delar av projekt.

Arbetsuppgifter
Ingenjörer inom bygg och anläggning arbetar ofta med olika projekt, främst inom konstruktion och byggnation. Det kan handla om hus, vägar, järnväg, broar och industrianläggningar. Ofta är det nybyggnation, men det kan även vara ombyggnationer eller rivningar.

Byggprocessen har många delar och ingenjören kan vara med från början till slut, eller vara specialiserad på ett led. Byggingenjörer behövs ändå från idéutveckling och detaljplanering till färdigställande och besiktning. De gör ritningar och konstruktioner efter beställarens behov och arbetar i kontakt med myndigheter och entreprenadfirmor för bygglov och upphandlingar. Mycket ska kalkyleras och analyseras innan själva byggnationen kan påbörjas. Byggnationen ska sedan följas noggrant för att hålla budget och tidsram. Slutligen besiktigas byggnadsverket och projektet kan avslutas.

Det är också möjligt att arbeta med mindre uppdrag. Det kan vara att ta fram tekniska lösningar för uppvärmning, sanitet och ventilation eller att effektivisera energianvändningen. Man kan även arbeta med fastighetsförvaltning i färdiga byggnader.

För mer erfarna ingenjörer är det vanligt att få projektledaransvar. Andra möjliga högre roller är platschef, som har helhetsansvaret på byggnationsplatsen, eller arbetsledare, som arbetar mer direkt i produktionen.

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga: Då ingenjörernas roll oftast är arbetsledande och planerande är det viktigt att kunna ge tydlig information till andra parter, så som medarbetare.

Noggrann: Då ansvarsområdena ofta är mycket stora och detaljrika är det viktigt att ingenjören är noggrann.

Organisationsförmåga: Som ingenjör inom bygg och anläggning arbetar du oftast inom stora projekt eller flera mindre samtidigt och det är mycket att hålla koll på.

Problemlösningsförmåga: Vid planering och byggnation kan olika problem uppstå och ingenjörens jobb är att hitta lösningar så att projekten kan fortsätta.

Social förmåga:
I yrkesrollen är det viktigt att knyta kontakter både externt och internt.