Maskinoperatör inom metallindustrin

Maskinoperatörer arbetar inom olika delar av industrin och arbetsuppgifterna kan vara skiftande beroende på var man jobbar. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner. Inom metallindustrin innebär arbetet ofta att bearbeta arbetsstycken av metall.

Maskinoperatörer arbetar på industriföretag.

Arbetsuppgifter
Maskinoperatörer inom metallbearbetning kan ha flera yrkestitlar. Man kan till exempel kallas kantpressare. En kantpressare arbetar med att forma detaljer av metall i en kantpress, som även kallas maskinpress. Kantpressen är en mycket kraftfull maskin för att bocka plåt. Man tillverkar delar som sedan används för att monteras ihop till färdiga produkter. Det kan till exempel vara plåtdetaljer till en bil.

Det finns olika typer av pressmaskiner och arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på vad man ska pressa och vilken maskin man jobbar vid. Maskinen sköts sällan manuellt utan styrs oftast via datorprogrammering.

Man kan också arbeta som verkstadstekniker eller verkstadsmekaniker och bearbetar då arbetsstycken, främst av metall, till detaljer som ingår i verkstadsprodukter av skilda slag. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bearbeta arbetsstycken i verktygsmaskiner och ofta är man specialiserad på en viss typ av maskin.

Man kan också arbeta som gjuterioperatör med att övervaka gjutning av metallprodukter.

Förmågor

Förmågor som är bra att ha eller utveckla som maskinoperatör inom metallindustrin:

Initiativförmåga: Förmåga att vara självgående och ta täten i produktions- och förbättringsarbete.

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.