Tryckare och maskinoperatörer inom pappersindustri

Tryckare inom grafisk industri och maskinoperatörer inom pappersindustri arbetar med att sköta och övervaka maskiner på tryckerier eller inom pappersindustrier där man till exempel tillverkar kartong, kuvert eller andra pappersprodukter. Även bokbinderier anställer denna yrkesgrupp.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetet som maskinoperatör innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå.

Maskinoperatörer inom grafisk industri kallas också tryckare. Man kan till exempel arbeta som tryckare med att framställa tidningar, böcker och andra trycksaker. Arbetet är till stora delar datoriserat men innehåller fortfarande många manuella moment. Arbetet utförs i olika typer av tryckpressar.

Man kan också arbeta som operatör inom pappersindustrin. På pappersbruk finns flera yrken som innebär att man styr och övervakar olika processer eller maskiner. De flesta arbeten i efterbearbetningen utförs vid respektive maskin för skärning, arkning och inpackning. Till efterbearbetningen hör också processer som ytbelägger papperet.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Produktivitetsfokus: Att kunna producera korrekt resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.