Maskinoperatörer sten-, cement och betongindustri

Maskinoperatörer inom sten, cement och betongindustrin arbetar med att sköta och övervaka driften av anläggningar där man tillverkar betong eller asfalt. De sköter även maskiner som genom till exempel klyvning, pressning eller formning framställer sten-, cement- och betongvaror.

Maskinoperatörer arbetar på industriföretag.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna.

Oftast finns datorstöd som styr maskinerna, mäter värden i produktionen samt bearbetar informationen från mätningarna. I arbetet kan också ingå att kontrollera att de produkter som tillverkas får rätt kvalitet och är fria från fel.

Oavsett vilken inriktning man har ingår det oftast i arbetet att åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs, samt att sköta löpande underhåll. Arbetet växlar mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i anläggningen.

Ibland kan man behöva justera maskinerna för att ändra något i tillverkningen. Det kan innebära både praktiskt arbete med bytet av verktyget och även att man ställer in nya processdata för att maskinen ska fungera rätt.

Som maskinoperatör ingår man som regel i ett arbetslag som består av flera operatörer och ibland även med tekniker och verktygsbytare i laget. Tillsammans ansvarar laget för alla arbetsuppgifter i produktionen och ser till att kvaliteten på produkterna är den rätta och att leveranstiderna hålls. Detta gör att operatörens arbetsuppgifter är mycket varierade och samtidigt ställs höga krav på kompetensen.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.