Maskinoperatör inom livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är produktionen till stora delar automatiserad. Det gäller vid bryggerier, kvarnar, mejerier och vid tillverkning av choklad och konfektyr. Det mesta av arbetet sker med hjälp av maskiner och robotar, men det finns även arbetsmoment som utförs för hand.

Maskinoperatörer arbetar på industriföretag som producerar livsmedel av olika slag.

Arbetsuppgifter
Maskinoperatören övervakar och kontrollerar tillverkningsprocessen via en dataskärm i ett kontrollrum. Där kan också inställningar i produktionen justeras. Som operatör måste man även ha kunskap om vad som händer med livsmedlet i processen.

Bryggeriarbetare arbetar på bryggerier som tillverkar öl och andra drycker som läskedrycker, mineralvatten och juice. Arbetsuppgifterna innebär övervakning i kontrollrummet och ute i bryggeriet.

Choklad- och konfektyrtillverkning bedrivs i produktionslinjer som är specialiserade på en viss sorts godis, till exempel praliner, chokladkakor eller skum/gelé. I början av linjen tillsätts råvaror. Sedan blandas och/eller kokas massan, bitarna formas och slås in i papper och/eller packas i påsar.

En kvarnoperatör arbetar med mjöltillverkning vid en kvarn. Förutom övervakning av tillverkningen i kontrollrummet arbetar man också mycket ute i kvarnen för att se till att allt fungerar. Även om mycket av arbetet vid en kvarn idag består av övervakning är malning av mjöl fortfarande en process där det krävs mycket kunskap om bland annat spannmål och olika mjölkvaliteter.

En mejeriarbetare arbetar med mottagning och behandling av mjölk, med tillverkning av mejeriprodukter, med förpackning, lagring och distribution samt med bakteriologisk och kemisk kontroll på laboratorium. I arbetet kan även ingå att ta emot order och arbeta som försäljare.

Titeln livsmedelstekniker används ibland för den som har samordnande uppgifter, utför beräkningar och kvalitets- och produktkontroller inom livsmedelsindustrin.

Processoperativt arbete finns också inom industribagerier, se beskrivning av Bagare.

Arbetstider
Arbetstiden varierar. Mejeriarbetare arbetar vanligen dagtid, medan det annars är vanligt med skiftarbete. Säsongsvariationer förekommer i bryggeribranschen och chokladtillverkningen.

Arbetsmiljö
Inom livsmedelsindustrin gäller särskilda krav på hygien. Företagen håller vanligtvis med skyddskläder, som jacka, byxor och mössa.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.