Maskinoperatör inom kemisk industri

Maskinoperatörer inom kemisk industri arbetar med att sköta och övervaka maskiner som bearbetar kemikalier eller andra ämnen för tillverkning av olika produkter. De kan till exempel vara tillverkning av färg, läkemedel, rengöringsmedel med mera.

De flesta maskinoperatörer inom den kemiska industrin arbetar för företag som gör ytbehandlingar av metallföremål eller inom läkemedelsindustrin.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå. Arbetet är starkt automatiserat. I jobbet som ytbehandlare ingår till exempel att tappa upp vätskor i baden som metallprodukterna sänks ner i och annat underhållsarbete inom anläggningen.

Maskinoperatörer inom läkemedelsindustrin kan arbeta med att övervaka maskiner som tillverkar och förpackar läkemedel. Hygien är viktig inom denna del av industrin.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.