Maskinoperatör, trävaruindustrin

Maskinoperatörer inom träindustrin sköter och övervakar maskiner som på olika sätt bearbetar trä. Det kan till exempel vara sågar, hyvlar, slipar eller svarvar. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå.

Maskinoperatörer arbetar på industriföretag.

Arbetsuppgifter
Arbetet som maskinoperatör innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner som tillverkar olika typer av produkter. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna. Man kan till exempel arbeta som verkstadssnickare/maskinsnickare och tillverkar då möbler, inredningssnickerier, fönster, dörrar och andra typer av produkter i större eller mindre serier.

Oftast finns datorstöd som styr maskinerna, mäter värden i produktionen samt bearbetar informationen från mätningarna. Maskinoperatören bevakar att inställningarna av olika data som till exempel tider, tryck eller temperaturer i produktionen är de rätta. I arbetet kan också ingå att kontrollera att de produkter som tillverkas får rätt kvalitet och är fria från fel.

Arbetsmiljö
Maskinerna är numera inbyggda och bullernivån är låg. Trädamm förekommer och kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig även om man har lyckats minska problemet genom nya effektivare ventilations-, spån- och dammutsugningssystem.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsfokus: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredsställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Samarbetsförmåga: Maskinoperatörer måste kunna arbeta tillsammans med andra i grupp.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.