Maskinoperatör inom gummi- och plastindustrin

Maskinoperatörer inom gummi- och plastindustrin arbetar med att sköta och övervaka olika maskiner som tillverkar produkter av gummi eller plast. Det kan till exempel vara däck, hushållsartiklar eller komponenter till industrin, bland annat till fordonsindustrin. Ofta ingår det i arbetet att kontrollera tillflödet av material i maskinen, åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs.

Maskinoperatörer arbetar på industriföretag.

Arbetsuppgifter
Maskinoperatören övervakar en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärdar problem som kan uppstå. Man kontrollerar tillflödet av råmaterial, bevakar inställningar av till exempel tider, tryck och temperatur i processen. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna. De färdiga produkterna kontrolleras också för att säkerställa att de har rätt kvalitet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av plastprocess/maskin man arbetar vid.

Som formsprutare innebär arbetet i huvudsak att ställa, köra, sköta och underhålla maskiner i produktionen. Maskinerna är ofta robotbetjänade vilket gör det möjligt att hålla igång produktionen dygnet runt. Ibland ingår även utlastning och packning av produkter.

Ibland kan man behöva justera maskinerna för att ändra något i tillverkningen. Till exempel genom att byta ett formverktyg i en maskin inom plastindustrin. Det kan innebära både praktiskt arbete med bytet av verktyget och även att man ställer in nya processdata för att maskinen ska fungera rätt.

Som maskinoperatör ingår man som regel i ett arbetslag som består av flera operatörer och ibland även med tekniker och verktygsbytare i laget. Tillsammans ansvarar laget för alla arbetsuppgifter i produktionen och ser till att kvaliteten på produkterna är den rätta och att leveranstiderna hålls. Detta gör att operatörens arbetsuppgifter är mycket varierade och samtidigt ställs höga krav på kompetensen.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som maskinoperatörer behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Förmåga att vara självgående och ta täten i produktions- och förbättringsarbete.

Kvalitetsinriktad: Det är viktigt att maskinoperatörer producerar produkter som håller hög kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Stresstålighet: När det uppstår problem i produktionen måste man kunna tänka klart och snabbt kunna hitta lösningar.