Återvinningsarbetare

Återvinningsarbetare jobbar oftast med att vägleda kunder hur de ska sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentraler och att hålla centralen ren och snygg. På återvinningscentral kan privatpersoner och företag själva åka och lämna avfall - som inte är hushållsavfall - och som sorteras i olika avfallsslag. Kundbemötandet är en viktig del av arbetet.

De flesta återvinningsarbetarna arbetar på återvinningscentraler, men kan också arbeta på olika demonteringsföretag. Det finns både privata och kommunala arbetsgivare.

Arbetsuppgifter
Som återvinningsarbetare på en återvinningscentral sköter man den dagliga driften av centralen och vägleder kunderna kring var olika saker ska slängas.

Under dagen kan olika containrar behöva bytas och tömmas. En annan arbetsuppgift är att hämta skrot som ska tas omhand. Ofta används lastbil, hjullastare eller truck.

Återvinningsarbetarna hjälper också till att sortera och plocka isär saker som kommer in. Avfallet sorteras i olika avfallsslag, till exempel järn- och metallskrot, brännbart, komposterbart, elektronikavfall, byggmaterial och plast. Det kan också vara miljöfarligt avfall som oljor och lösningsmedel, asbest eller färgrester. De produkter som ska tas om hand kan vara maskiner, motorer och datorer. En del återvinningscentral tar även emot saker som skänks vidare till försäljning i second hand-butiker.

Återvinningsarbetare kan även kallas demonterare. De monterar isär olika sammansatta produkter och arbeta till exempel på bildemonteringsföretag. Där demonteras krockskadade bilar eller bilar som lämnats för skrotning. Man tar hand om miljöfarligt material som batterier, bensin, oljor och andra vätskor. De delar som går att sälja som reservdelar testas, registreras i datorsystemet och läggs in på lagret. Det överblivna materialet transporteras till återvinningsföretag.

Förmågor

Förmågor som återvinningsarbetare behöver ha eller utveckla:

Ansvarstagande: Återvinningsarbetare ansvarar för det dagliga arbetet på återvinningscentralerna, och ser till att allt fungerar som det ska.

Noggrann: Det är viktigt att sortera rätt. På återvinningsstationer och vid demontering hanteras många miljöfarliga vätskor och de måste tas om hand på rätt sätt.

Serviceinriktad: En stor del av arbetet handlar om att bemöta kunder och informera om hur och vart de ska sortera och återvinna material.