Återvinningsarbetare

Återvinningsarbetare jobbar oftast med att vägleda kunderna hur de ska sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentraler. På återvinningscentral kan privatpersoner och företag själva åka och lämna avfall - som inte är hushållsavfall - och som sorteras i olika avfallsslag.

Kundbemötandet är viktigt och den största delen av jobbet är att hjälpa kunden att sortera rätt på återvinningscentralen. En annan viktig arbetsuppgift är att hålla rent och snyggt på återvinningscentralen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Att kunderna sorterar rätt bidrar till att öka renhetsgraden för varje avfallsslag vilket är målet för återvinningscentralerna.

Arbetsuppgifter
Som återvinningsarbetare jobbar man oftast med vägledning på en återvinningscentral. Det ingår också ofta i jobbet att medverka i den dagliga driften av centralen och att byta containrar vid behov. Återvinningsarbetare kan också arbeta som demonterare av bland annat bilar.

Avfallet sorteras i olika avfallsslag, så kallade fraktioner. Exempel på olika fraktioner är järn- och metallskrot, brännbart, komposterbart, elektronikavfall, byggmaterial, trä, wellpapp, papper och plast. Det kan också vara miljöfarligt avfall som oljor och lösningsmedel, asbest eller färgburkar och färgrester.

De produkter som ska tas om hand kan till exempel vara maskiner, motorer, stålkonstruktioner, kablar datorer och elektroniska apparater. All slags metall sorteras i samma container. Metallen finsorteras, fragmenteras (sönderdelas) och återvinns i nästa steg hos metallföretag.

Skrotet levereras till företag som smälter ner och återanvänder metallen och tillvaratar annat material för återvinning. Man måste ha kunskaper om olika material och deras värde. Detta lär man sig internt på företaget.

Man kan också ta tillvara delar som har ett andrahandsvärde, en del återvinningscentraler tar tillvara saker som kunder vill skänka för försäljning i second hand-butik. En annan arbetsuppgift är att med hjälp av lastbil hämta skrot som ska tas omhand. Det kan vara en fördel att ha lastbilskörkort eller hjullastarkort men det är inte alltid som det kravet ställs.

Återvinningsarbetare kan även kallas demonterare. De monterar isär olika sammansatta produkter och arbeta till exempel på bildemonteringsföretag. Där demonteras krockskadade bilar eller bilar som lämnats för skrotning. Man tar hand om miljöfarligt material som batterier, bensin, oljor och andra vätskor. De delar som går att sälja som reservdelar testas, registreras i datorsystemet och läggs in på lagret.

Det överblivna materialet, plaster, glas, gummi med mera, sorteras i olika behållare för att transporteras till återvinningsföretag. Bilens kaross pressas ihop för att lättare kunna transporteras till ett fragmenteringsföretag som återvinner metallen.

Arbetsmiljö
Som återvinningsarbetare arbetar man utomhus. Återvinningsarbetare använder skyddskläder i orange eller gult med reflexband, så kallade varselkläder, för att synas ordentligt på återvinningscentralen. De har också skyddskor och skyddsglasögon vid behov.

Yrket innebär viss hantering av olika förbrukade produkter inklusive oljor, plaster och kemikalier vilket kan vara mindre lämpligt för personer med allergiska/astmatiska besvär.

På vissa bildemonteringsföretag, oftast de mindre, låter man personalen växla mellan olika arbetsuppgifter. Då kan man även arbeta på lagret och med försäljning av reservdelar.

Förmågor

Förmågor som återvinningsarbetare behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Kunna agera självständigt med initiativförmåga.

Kommunikativ förmåga: Kunna förklara och ge instruktioner så att mottagaren förstår.

Kundfokus: Vara uppmärksam på kunderna och hjälpsam i sorteringsarbetet.

Kvalitetsinriktad: Värdesätta och ta ansvar för att följa de riktlinjer som finns angivna.

Serviceniriktad: Förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det.