Löne- och personaladministratörer

Löne- och personaladministratörer hanterar en mängd olika frågor kring löner och personal, så som löneutbetalningar eller avtalsskrivande. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika löne- eller personalprogram. God kunskap om ekonomi, lagar och avtal behövs.

Löne- och personaladministratörer finns på de flesta företag – både inom privat och offentlig sektor.

Arbetsuppgifter 
Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika administrativa program.

Löne- och personaladministratören ger också service och stöd till både anställda och arbetsgivare i löne-, anställnings-, och avtalsfrågor. Det kan till exempel handla om löneberäkning, anställningsavtal, sjukskrivningar eller pensions- och försäkringsfrågor. En löne- och personalassistent behöver därför kunskap om arbetsrättsliga lagar, som exempelvis lagen om anställningsskydd, och olika fackliga kollektivavtal på arbetsplatsen.

På mindre företag kan fler uppdrag och ansvarsområden ges till löne- och personaladministratören för att fylla ut tjänsten, så som budget, bokföring eller HR.

På större företag behövs istället ofta flera anställda inom området, och man är då oftast specialiserad på ett område. Löneadministratören fokuserar mer på löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens löner och hantera olika tillägg och avdrag. Personaladministratören, eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent, kan arbeta mer med rekrytering och anställningsavtal. Vid rekryteringar kan man få uppdrag så som annonsutformning, urvalsarbete, referenstagning, matchning och bokning.

Förmågor

Förmågor som löne- och personalassistenter bör ha eller utveckla:

Noggrann: Det är viktigt att vara noggrann vid exempelvis uträkning av löner.

Organisationsförmåga: Att kunna organisera och planera arbetsuppgifterna.

Samarbetsförmåga: Som löne- och personalassistent kommer du samarbeta med andra för att nå utsatta mål.

Serviceinriktad: Ge stöd och service i frågor som handlar om löne-, anställnings-, och avtalsfrågor.