Löne- och personalassistenter

På mindre företag är det vanligt att löne- och personalassistenten jobbar både med löne- och personaluppgifter. På större företag är man oftast specialiserad på ett område.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Personaltjänstemän

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för personaltjänstemän både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på personaltjänstemän kommer att öka under prognosperioden. Personaltjänstemäns kompetens väntas efterfrågas i allt större utsträckning inom flera branscher de kommande tio åren.

Tillgången på personaltjänstemän väntas öka under prognosperioden och kommer att överstiga den förväntade efterfrågan. Det är många som förväntas examineras varje år och pensionsavgångarna är relativt små. Det förväntas leda till en fortsatt hård konkurrens under prognosperioden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ekonomiassistenter m.fl.

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter* både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ekonomiassistenter kommer att minska under prognosperioden. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort en del av arbetsuppgifterna för ekonomiassistenter.

Tillgången på ekonomiassistenter kommer att vara god under prognosperioden. Antalet personer som kan arbeta inom yrket kommer att vara fler än den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren, vilket gör att det bedöms bli hård konkurrens om jobben. Kraven på ekonomiassistenter väntas öka och de ekonomiassistenter som går i pension kommer främst att ersättas av personer med eftergymnasial utbildning inom ekonomi.

* Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för ekonomiassistenter, men yrket ingår i yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Löne- och personalassistenter kan vara anställda inom privat sektor, offentlig tjänstesektor, kommunal förvaltning och inom landsting.

Arbetsuppgifter
De vanligaste arbetsuppgifterna är uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. En löne- och personalassistent arbetar mycket framför datorn med löne- och personaladministrativa program.

Löne- och personalassistenten ger också service och stöd i löne-, anställnings-, och avtalsfrågor. Till exempel löneberäkning, information om anställningsavtal, kompetensutveckling, sjukskrivningar, pensions- och försäkringsfrågor. En löne- och personalassistent har insikt i arbetsrättsliga lagar som exempelvis lagen om anställningsskydd.

En löneassistent arbetar många gånger enbart med löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens löner.

En personalassistent eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent arbetar med personaladministration som urvalsarbete, annonsutformning, referenstagning, matchning och bokning. Andra arbetsuppgifter kan vara att ta hand om personalfrågor som rekrytering och förändringsarbete.

På mindre företag kan uppgifterna för en löne- och personalassistent vara varierande, vilket kräver en bredd på löne- och personalassistentens kompetens. Arbetsuppgifterna kan exempelvis innehålla både ekonomi-, personal- och löneassistentuppgifter i en och samma tjänst.

Löne- och personalassistentjobb kan vara ett första jobb för nyutexaminerade personalvetare samtidigt som gymnasieutbildade ekonomer också kan ha rätt kompetens.

Förmågor

Förmågor som löne- och personalassistenter bör ha eller utveckla:

Flexibel: Kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt.

Noggrann: Det är viktigt att vara noggrann vid exempelvis uträkning av löner.

Organisationsförmåga: Förmåga att arbeta strukturerat.

Serviceinriktad: Ge stöd och service i frågor som handlar om löne-, anställnings-, och avtalsfrågor.