Löne- och personaladministratörer

Löne- och personaladministratörer hanterar en mängd olika frågor kring löner och personal, så som löneutbetalningar eller avtalsskrivande. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika löne- eller personalprogram. God kunskap om ekonomi, lagar och avtal behövs.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Personaltjänstemän

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för personaltjänstemän både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på personaltjänstemän kommer att öka under prognosperioden. Personaltjänstemäns kompetens väntas efterfrågas i allt större utsträckning inom flera branscher de kommande tio åren.

Tillgången på personaltjänstemän väntas öka under prognosperioden och kommer att överstiga den förväntade efterfrågan. Det är många som förväntas examineras varje år och pensionsavgångarna är relativt små. Det förväntas leda till en fortsatt hård konkurrens under prognosperioden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ekonomiassistenter m.fl.

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter* både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ekonomiassistenter kommer att minska under prognosperioden. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort en del av arbetsuppgifterna för ekonomiassistenter.

Tillgången på ekonomiassistenter kommer att vara god under prognosperioden. Antalet personer som kan arbeta inom yrket kommer att vara fler än den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren, vilket gör att det bedöms bli hård konkurrens om jobben. Kraven på ekonomiassistenter väntas öka och de ekonomiassistenter som går i pension kommer främst att ersättas av personer med eftergymnasial utbildning inom ekonomi.

* Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för ekonomiassistenter, men yrket ingår i yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Löne- och personaladministratörer finns på de flesta företag – både inom privat och offentlig sektor.

Arbetsuppgifter 
Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika administrativa program.

Löne- och personaladministratören ger också service och stöd till både anställda och arbetsgivare i löne-, anställnings-, och avtalsfrågor. Det kan till exempel handla om löneberäkning, anställningsavtal, sjukskrivningar eller pensions- och försäkringsfrågor. En löne- och personalassistent behöver därför kunskap om arbetsrättsliga lagar, som exempelvis lagen om anställningsskydd, och olika fackliga kollektivavtal på arbetsplatsen.

På mindre företag kan fler uppdrag och ansvarsområden ges till löne- och personaladministratören för att fylla ut tjänsten, så som budget, bokföring eller HR.

På större företag behövs istället ofta flera anställda inom området, och man är då oftast specialiserad på ett område. Löneadministratören fokuserar mer på löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens löner och hantera olika tillägg och avdrag. Personaladministratören, eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent, kan arbeta mer med rekrytering och anställningsavtal. Vid rekryteringar kan man få uppdrag så som annonsutformning, urvalsarbete, referenstagning, matchning och bokning.

Förmågor

Förmågor som löne- och personalassistenter bör ha eller utveckla:

Noggrann: Det är viktigt att vara noggrann vid exempelvis uträkning av löner.

Organisationsförmåga: Att kunna organisera och planera arbetsuppgifterna.

Samarbetsförmåga: Som löne- och personalassistent kommer du samarbeta med andra för att nå utsatta mål.

Serviceinriktad: Ge stöd och service i frågor som handlar om löne-, anställnings-, och avtalsfrågor.