Demonstratör

En demonstratör visar olika varor för att få kunderna intresserade av att köpa varan. Arbetet kräver att man är bra på att tala inför grupper, har lätt för att ta kontakt med människor och skapa förtroende. Känsla för attraktiv exponering av produkterna som man demonstrerar ökar försäljningen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Demonstratörer eller butikskonsulenter och plockare arbetar i butiker, köpcentra, varuhus eller på mässor. Vanligtvis åker de runt mellan olika ställen och visar varor. Arbetsuppgifterna kräver oftast körkort. Ofta krävs också tillgång till egen bil. Demonstratören kan till exempel ansvara för en region inom vilken de åker runt och demonstrerar produkter, vilket innebär att en stor del av arbetstiden tillbringas i bilen.

Arbetsuppgifter
De kan vara anställda av en butikskedja, en varutillverkare, leverantör eller ett företag som är specialiserat på marknadsföring och att ordna demonstrationer och säljaktiviteter.

Uppgiften är att få kunderna intresserade av att köpa en viss vara, vilket vanligen sker genom att demonstrera produkten i butiken eller köpcentret. De kan till exempel visa hur en ny dammtrasa fungerar eller erbjuda kunderna provsmakning av en ny ost. Demonstratören är ofta strategiskt placerad mitt i butiken för att så många som möjligt ska passera och ta del av informationen. Arbetet kräver att man kan det mesta om den vara man ska sälja och är beredd att svara på alla tänkbara frågor om produkten.

Demonstratörer måste ofta packa upp varorna själva och ställa i ordning platsen för demonstrationen. Ibland ingår tunga lyft i arbetet.

Andra uppgifter kan vara att delta i kampanjer och ordna säljaktiviteter. Det kan till exempel handla om att dela ut varuprover, arrangera underhållande information, tävlingar och andra kundaktiviteter, som ska ge kunderna en upplevelse när de besöker butiken eller köpcentret.

För att bli demonstratör måste man ha lätt för att tala inför stora grupper och kunna göra sig hörd i butiken. Man bör också inge förtroende och uppfattas som pålitlig av kunderna Det är också viktigt att man kan argumentera för sin sak.

Plockare plockar upp och exponerar olika leverantörers varor. Sedan varorna levererats åker plockaren runt till olika butiker och ser till att det finns tillräckligt med utrymme i butiken och att det är snyggt i hyllorna. De sätter också upp reklammaterial runt produkterna.

Plockare kan vara anställda av varutillverkare, leverantörer eller de företag som specialiserat sig på marknadsföring och demonstrationer. Ibland kan det vara samma person som under en period arbetar som demonstratör och under en annan som plockare.

Arbetet kräver att man kan ställa upp varor snyggt och det är ett extra plus om man är bra på skyltning och exponering av varorna.

Butikskonsulenters uppgift är att främja försäljningen av en eller flera varor eller en varugrupp i ett antal butiker. De är anställda av en tillverkare eller leverantör. I arbetet kan ingå att genomföra kampanjer, sköta skyltningen i butiker, verka för att varorna får en fördelaktig placering i butiker, fylla på varor i hyllorna, se över sortimentet och ansvara för att distributionen fungerar. De samarbetar med butikschefen och personalen.

Arbetstider
Dagtid och kvällsarbete förekommer. Deltidstjänster och tidsbegränsade anställningar är vanligt.

Förmågor

Förmågor som en demonstratör behöver ha eller utveckla:

Kommunikativförmåga: Man måste vara bra på att tala inför andra.

Kundfokus: Demonstratören måste ha ett gott kundbemötande.

Serviceinriktad: Behöver vara social och ge god service till kunderna.

Säljinriktad: Intresserad av försäljning.