Testledare/testare

Innan nya datasystem blir färdiga att börja användas behöver de testas. Det görs av en testledare som leder och styr testarbetet. I det här jobbet måste man ha förmåga att se helheten för att kunna avgöra vad som behöver testas, men också kunna driva det praktiska arbetet med att se till att testen genomförs. Man behöver både vara social och kunna samarbeta och arbeta på ett strukturerat sätt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Dataspecialister

God

Möjligheterna till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att testare och testledare* kommer att möta en god arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på testare och testledare kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag, men antalet sysselsatta ökar också inom till exempel andra typer av konsultföretag. Allt fler appar och digitala tjänster utvecklas, och de måste testas innan de kan användas.

Tillgången på testare och testledare kommer också att öka. Konkurrensen om jobben kommer att öka något, men antalet arbetssökande kommer ändå inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för testledare eller testare, men yrket ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Testledare eller testare arbetar på företag som utvecklar nya IT-system.

Arbetsuppgifter
När ett nytt IT-system eller en ny applikation på webben ska byggas eller förändras behöver det kontrolleras och testas, innan det börjar användas, för att man ska upptäcka eventuella fel. Hur programmet fungerar och hur användarvänligt det är testas av en testledare. Eftersom datasystem blir mer komplexa kan en förändring i en del av systemet kan påverka andra delar. Därför är det också viktigt att testa att delarna fungerar tillsammans.

Testledaren arbetar ofta tillsammans med systemutvecklare och systemförvaltare, samt de som har beställt systemet. Testledaren testar själv men minst lika stor del av arbetet går åt till att planera, leda och delta i testarbetet. Det är vanligt att testledaren fungerar som projektledare och organiserar arbetet för alla som ska vara med och testa. De som beställt ett nytt system och de som ska arbeta med det nya systemet kan behöva hjälp och instruktioner för hur de ska gå tillväga när de testar.

Testledaren gör så kallade testfall som beskriver vad man ska göra i systemet och produkten. Man beskriver olika scenarier och instruktioner, till exempel vilka val och alternativ man ska be systemet eller programmet att göra. Det är bra att kunna tänka sig in i hur användaren tänker och kommer använda systemet eller webbplatsen. Dessa testfall används vid olika tillfällen i arbetsprocessen för att försäkra sig om att alla delar och funktioner i systemet eller programmet prövas.

I arbetet med testfallen är det viktigt att vara uppmärksam så att man upptäcker alla eventuella fel och ologiska lösningar i det nya programmet eller systemet. Testledaren skriver felrapporter och överlämnar dem till den som har beställt programmet eller systemet.

Testledarens goda inblick medför ofta att han eller hon kan ge förslag på förändringar eller förbättringar i systemen. Kunskapen som systemtestare har efterfrågas många gånger i arbetet med att skapa nya produkter. Då är testledare med och styr planeringen innan man börjar bygga och ingår i förberedelsearbetet med en så kallad kravanalys inför den nya produkten eller programmet.

Förmågor

Förmågor som en testledare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Att få dem som arbetar med systemet att förstå vilka felaktigheter som finns och ge förslag till hur felen kan rättas.

Noggrannhet: IT-systemen är idag väldigt viktiga för att man ska kunna bedriva verksamhet i många branscher, därför är toleransen för fel väldigt lågt. Det gör att man måste vara väldigt noga med testningen.

Social förmåga: En testledare möter många människor och behöver kunna kommunicera tydligt med dem. Det är bra att kunna prata med många olika personer med olika kunskapsnivå. Det är viktig att förstå kraven, både de uttalade och de underförstådda.

Strukturerad: Ibland är det stora mängder data som ska testas, då är det viktigt att arbeta strukturerat och att vara fokuserad på arbetsuppgiften.