Processoperatörsyrken

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningsprocesser. Arbetet sker ofta från ett kontrollrum med hjälp av datorer. Processoperatörer ansvarar för att produktionen sker snabbt och effektivt med hög kvalitet. En viktig del av arbetet handlar om att lösa akuta störningar i produktionen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Processoperatörer

Liten

Möjligheterna till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för processoperatörer inom stål- och metallindustrin både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på processoperatörer inom stål- och metallindustrin kommer att vara fortsatt låg.

Tillgången på processoperatörer blir fortsatt svag eftersom få väljer att utbilda sig inom området. Samtidigt är efterfrågan på processoperatörer inom stål- och metallindustrin fortsatt låg så tillgången på arbetskraft kommer att bli tillräcklig.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Processoperatörer

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att processoperatörer inom kemisk basindustri kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på processoperatörer inom den kemiska basindustrin kommer förbli fortsatt hög. Många kommer att gå i pension under kommande år och ersättningsrekryteringar kommer att behöva göras.

Tillgången på processoperatörer blir i stort sett tillräcklig. Rekrytering sker främst bland dem som gått teknik- eller industriprogrammet på gymnasiet.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

Arbetsuppgifter
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Att övervaka och följa processen är en viktig del av arbetet. Processen dokumenteras ofta skriftligt. Driftinformationen används för att förbättra driften och för att analysera driftstörningar.

Via datorskärmarna följer processoperatören hur råvarorna flödar i ledningarna. Ständigt kommer information om exempelvis tryck, flöden och temperatur i processen.

Om en driftstörning inträffar larmar datorn. Det kan till exempel handla om att koncentrationen av en substans är för låg eller att det har blivit stopp. Ibland kan enbart systemet rätta till felet, i andra fall måste processoperatören åtgärda felet och justera flödet, då sker arbetet i fabriken. Vid driftstörningar måste processoperatören kunna processen och känna till utrustningen för att snabbt agera och fatta beslut.

Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att starta pumpar, öppna ventiler, göra omkopplingar och kontroller. I arbetet ingår också att sköta enklare service- och underhållsarbeten.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön varierar beroende på vilka produkter som tillverkas på arbetsplatsen. Processoperatörer arbetar i arbetslag. Arbetstoppar förekommer och är säsongsbundna, de påverkas ofta av storhelger beroende på konsumenternas efterfrågan av vissa livsmedel.